Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Inntektsgapet øker i år

14. april 2023

I dag la Budsjettnemnda for jordbruket fram grunnlagsmateriale for jordbruksoppgjøret. De viser en god inntektsutvikling for jordbruket i 2022, mens prognosen for 2023 tyder på at inntektsgapet til andre grupper øker.

Dette er tallene som vil være grunnlaget for årets jordbruksforhandlinger. I 2022 er vederlaget for arbeid og egenkapital inkludert inntektseffekt av jordbruksfradraget 468 800 kr pr. årsverk. For 2023 er det beregnet at vederlaget blir bare 12 700 kr mer. Dette betyr at inntektsgapet til andre grupper ser ut til å øke i år, hvis det ikke blir gjort vesentlige grep i årets jordbruksoppgjør. 

Her er den viktigste tabellen i materialet

– Jeg er glad for at fjorårets jordbruksoppgjør har gitt vesentlige bidrag til å bedre inntektsmulighetene i en periode med ekstrem vekst i kostnadene med å produsere mat. Veksten fra 2021 til 2023 er likevel noe mindre enn fjorårets oppgjør søkte å legge til rette for. Vi vil gå grundig inn i tallene og legger dem til grunn for forhandlingene om en ny jordbruksavtale, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket