Jerv
Foto: SNO

Jervebestand langt over målet

10. oktober 2018

I år er det registrert 57 jervekull i Norge. Det er 17 flere enn i fjor, ifølge Rovdata.
Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull i Norge, årets tall ligger dermed godt over målet.

– Mens antall kull har gått opp i år, har antall jerv i bestanden gått litt ned, fra 324 i fjor til 307 voksne individer i år. Dette er imidlertid en såpass liten forandring at bestanden anses som å ha holdt seg stabil, sier Jonas Kindberg, leder av Rovdata.

Alle regioner på eller over målet
Det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull er fordelt i utvalgte forvaltningsregioner for rovvilt. De største endringene fra i fjor til år har funnet sted i region 3 Oppland, region 5 Hedmark og i region 6, som består av Trøndelag og Møre og Romsdal.

Mens det er en nedgang på tre kull i Oppland, er det i Hedmark og Midt-Norge påvist en oppgang på henholdsvis sju og ti kull fra i fjor. I regionene 7 Nordland og 8 Finnmark og Troms ble det registrert en oppgang på henholdsvis to og én yngling sammenlignet med i fjor.

– Hvis man ser på snittet for de tre siste årene, som har betydning for overføring av forvaltningsmyndighet til rovviltnemdene, så er alle rovviltregioner over eller på bestandsmålet i år, avslutter Kindberg.

Etter vedtak gjort av Miljødirektoratet er det gjennomført hiuttak av 3 av de 57 påviste kullene i år. Det er skutt to tisper og fem valper.

(©NTB)

Kilde: Rovdata