Jarlsbergost
Foto: TINE

Jarlsberg-eksportens historie.

7. september 2019

I disse dager diskuteres Jarlsberg-eksporten som aldri før blant norske melkeprodusenter. Landbruk24 gir deg her en kortversjon om historien til Jarlsberg-eksporten og eksportsubsidiene

Eksporten startet på 1960-tallet
Fra midten av 60-tallet startet en beskjeden eksport av Jarlsberg® til England og Tyskland. I 1965 tok TINEs daværende eksportdirektør en Jarlsberg® under armen og reiste til New York. Det var opptakten til suksessen for Jarlsberg® i USA og andre land. Nå spiser amerikanerne mer enn ett tonn Jarlsberg® i timen.

I 2000 starter lisensproduksjonen i USA
Tine sitt datterselskap Norseland ble etablert i 1978 for å ta seg av salget i USA. Allerede i 2000 startet Norseland med lisensproduksjon av Jarlsberg i Ohio basert på amerikansk melk.

Jarlsberg produksjon i Irland fra 2005.
I 2005 ble det startet lisensproduksjon av Jarlsberg på irsk melk ved meieriet Dairygold ( det samme meieriet som Tine nå samarbeider med når de selv skal produsere Jarlsberg i Irland.) Årsaken til at dette ble gjort var at Norges eksportkvote for ost var fylt opp.

Enighet om å kutte eksportsubsidiene fra 2013
På WTO- møtet i Hong Kong i 2005 ble det enighet om at rike land skulle kutte ut eksportsubsidier innen 2013. Men det ble den gang sagt at en forutsetning for dette var at det ble enighet om de andre områdene i den såkalte Doha- runden som startet i 2001.

Ny enighet i Nairobi 2015
Etter 10 år uten noe framgang i WTO-forhandlingene ble det rett før jul i 2015 enighet om at alle land skulle fjerne sine eksportsubsidier. Det ble åpnet for at støtte til ost og svinekjøtt kunne fases ut innen 2020.

Stortinget vedtar å fase ut alle eksportsubsidier fra 2020
Utenrikskomiteen gikk i utgangspunktet inn for å kutte ut eksportsubsidiene fra 2019, men etter at det ble enighet i WTO møtet i Nairobi ble det endelige vedtaket gjort 16. januar 2016: «Stortinget ber om at utfasing av eksportstøtta til jordbruksprodukt vert gjennomført innan 2020, i tråd med WTO sitt vedtak av 19. desember 2015.»

Tine vedtar å bygge meieri i Irland for å produsere Jarlsberg
Styret i Tine tar i desember 2017 den endelige beslutningen om å investere 77 millioner euro i et nytt anlegg i Irland, for å produsere Jarlsberg for det utenlandske markedet. Anlegget skal ha en kapasitet på 20 000 tonn.

Les også Jarlsberg-eksport har ikke vært noen gullgruve.

Kilder: Tine.no, Dagbladet, Aftenposten, ABC Nyheter, Stortinget.no, NRK.