Anne Jødahl Skuterud
Foto: FK Agri

Innstiller på gjenvalg i Felleskjøpet Agri.

27. januar 2021

Anne Jødahl Skuterud er innstilt for gjenvalg som styreleder i Felleskjøpet Agri. Skuterud ble valgt som styreleder første gang i 2016, og går dermed mot sin sjette periode som leder av styret i konsernet.

Felleskjøpet Agris sentrale valgkomite har lagt frem sin innstilling til nytt styre i konsernet, inkludert styreleder. Valgkomiteen har vektlagt kontinuitet for å sikre fremdrift på viktige investeringer og større prosjekter som pågår i selskapet, samtidig som nyrekruttering skal sikre ny kompetanse inn i styret.

Sveinung Halbjørhus innstilles for en ny periode som nestleder, mens Wenche Ytterli går ut av styret. Ytterli har takket nei til videre verv etter over 10 år som styremedlem i Felleskjøpet Møre og Romsdal, og Felleskjøpet Agri etter fusjonen mellom de to selskapene i 2015. Som nytt styremedlem innstilles Grim Erik Gillestad fra Sunnfjord. Gillestad er melkeprodusent og har bred erfaring innen landbruket som ansatt både i TINE og Felleskjøpet Agri.

– Anne Jødahl Skuterud og styret har sammen med ledelsen i Felleskjøpet Agri gjort en stor jobb med å bedre resultatene i konsernet det siste året. Valgkomiteen er svært fornøyd med at Skuterud har takket ja til en ny periode som styreleder, slik at den gode jobben som gjøres kan videreføres. Styret som er innstilt for valg kjenner driften og utfordringene i konsernet svært godt, samtidig som de er godt «jorda» til både dyrka mark og fjøsgulv i hele Norge. Vi ønsker viktig kontinuitet i styrearbeidet, men ser også fremover i tid med denne innstillingen, sier leder av valgkomiteen Åge Morten Stavran.

Felleskjøpet Agri har klart seg godt gjennom et krevende 2020, preget av korona-sitasjonen. Konsernet har det siste året jobbet med å styrke sin kjernevirksomhet. Skuterud er svært motivert for å fortsette dette arbeidet videre.

– Felleskjøpet er avgjørende for matproduksjonen i hele Norge, fra kornet på åkeren til matvarene i butikkene. Vi er en viktig del av hverdagen til den norske bonden og sammen har vi skapt verdier gjennom 125 år. Det siste året har vi samarbeidet enda tettere med eierne våre, og sammen med bonden skapt gode resultater. Dette arbeidet ser jeg frem til å videreføre gjennom en ny periode som styreleder i Felleskjøpet Agri, sier Anne Jødahl Skuterud.

– Vi må sørge for å opprettholde trykket og videreføre det gode arbeidet som er gjort det siste året. En viktig del av denne jobben er investeringer i kornhåndtering og fabrikkstrukturen vår. Dette arbeidet starter for fullt i 2021 og vil skje over de neste fem årene. Jeg gleder meg til å jobbe videre med disse store oppgavene sammen vår nye konsernsjef Svenn Ivar Fure som tiltrer i løpet av våren 2021, sier Skuterud.

Arne Elias Østerås og Karl-Oskar Fosshaug er også på valg denne perioden. Begge innstilles for to nye året i styret. Varamedlemmene Rogneby, Ristad og Rendedal innstilles alle for gjenvalg.

Her er valgkomiteens innstilling.

STYRET:

 

 

 

 

 

 

Styreleder

1 år

2016

Anne Jødahl Skuterud

Gjerdrum

1

gjenvalg

Nestleder

1 år

2016

Sveinung Halbjørhus

Hemsedal

4

gjenvalg

 

 

 

 

 

 

 

Styremedlem

2 år

2015

Arne Elias Østerås

Stange

2

Gjenvalg

Styremedlem

2 år

2016

Sveinung Halbjørhus

Hemsedal

4

Ikke på valg

 

Styremedlem

2 år

2018

Elisabeth Holand

Leknes

8

Ikke på valg

 

Styremedlem

2 år

2020

Erling Aune

Levanger

7

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2021

Grim Erik Gillestad

Sunnfjord

5

NY

Styremedlem

2 år

2020

Else Horge Asplin

Nesbyen

4

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2016

Karl-Oskar Fosshaug

Bardu

8

Gjenvalg

 

 

 

 

 

 

 

1.vara

1 år

2019

Thor Johannes Rogneby

Toten

3

Gjenvalg

 

2.vara

1 år

2019

Trond Petter Ristad

Skage

7

Gjenvalg

3.vara

1 år

2020

Renate Rendedal

Balestrand

5

Gjenvalg

 

Kilde: Pressemelding fra Fk Agri