Hamburger på grill
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Inn i grillsesongen med mye storfe- og svinekjøtt på lager

8. juni 2023

I starten av grillsesongen ligger det relativt mye både storfe- og svinekjøtt på reguleringslager. De siste tallene fra Nortura Totalmarked viser at det ved utgangen av neste uke vil være ca 3 870 tonn storfekjøtt på reguleringslager, mens det er omlag 2 150 tonn svinekjøtt som er fryst inn på reguleringslager.

For svinekjøtt var reguleringslageret nesten helt tomt ved årsskiftet, men de siste ukene har det vært en betydelig overdekning. Noe som gjør at det nå ligger over 2 000 tonn på lager, grensa for hvor mye som kan lagres innenfor volummodellen er 3 000 tonn svinekjøtt.

– Det er mindre etterspørsel og svakare sal som er årsaka til at det har blitt meir innfrysing av gris enn venta, seier Leif Sørensen, prognosesjef i Nortura, til Nationen 

Det var i fjor høst at økt slakting av storfe og en import større enn behovet førte til at det på det meste var 5 000 tonn storfekjøtt på lager. Dette har blitt litt redusert i løpet av årets første måneder, men i mai og juni har det vært balanse eller overdekning i alle uker. Vanligvis er det en betydelig underdekning av storfekjøtt i 1. halvår.

Kilde: Nortura Totalmarked