Karina Kaupang
Foto: Mattilsynet

Ikke uvanlig med salmonella i importert kjøtt

11. mars 2021

Det er ikke uvanlig at det blir funnet salmonella i importert kjøtt, opplyser Mattilsynet. Men da skal det behandles slik at det ikke utgjør noen smitterisiko. De undersøker nå hvordan det aktuelle partiet fra Prima Jæren har kommet på markedet uten slik behandling.

Les mer salmonellautbruddet her

Den aktuelle prøven av kjøttpartiet ble tatt av Prima Jæren selv, i slutten av januar i år. Innledende analyse viste funn av salmonella. Veterinærinstituttet identifiserte at det er snakk om Salmonella Enteritidis gjennom egne analyser. Da FHI oppdaget at folk var blitt syke av Salmonella Enteritidis, sammenliknet Veterinærinstituttet og FHI prøvene, og fant at de var genetisk like. Begge prøvene ble analysert ved hjelp en metode som kalles helgenomsekvensering.

Hvorfor ble ikke partiet umiddelbart båndlagt og trukket tilbake når det ble påvist salmonella i prøven fra Prima Jæren?

-Det gjøres med jevne mellomrom funn av salmonella i importert kjøtt. Når bakterien oppdages, må kjøttet behandles slik at det ikke lenger utgjør smitterisiko, for eksempel ved varmebehandling. Da vil det være trygt for salg til forbruker. Mattilsynet undersøker nå hvordan dette kjøttet som kan utgjøre en smitterisiko, har kommet på markedet, sier Karina Kaupang, direktør for avdeling mat i Mattilsynet til Landbruk24.