Sentralbanksjef Øystein Olsen
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Rentebanen fra Norges Bank øker ramma for jordbruksoppgjøret

15. mars 2018

Norges Bank la i dag fram utsiktene for norsk økonomi, og den såkalte rentebanen ble justert opp. De anslår nå at renta i 2019 blir 0,5 prosent høyere enn i år. Dette vil få betydning for landbruket som har en samlet gjeld på drøye 60 mrd. kr. En halv prosent høyere rente vil altså øke kostnadene i landbruket med ca. 300 millioner. Men den nye rentebanen vil også bli lagt til grunn i årets jordbruksoppgjør, der det blir økte kostnader som må kompenseres før det blir snakk om inntektsvekst.

Varselet om økt rente førte også til at den norske krona styrket seg i dag, hvis den utviklingen fortsetter vil det i praksis svekke importvernet. Som Landbruk24 skrev i går, er både Nortura og TINE bekymret for at tollvernet er for svakt allerede i dag. Dette betyr at det blir vanskelig å dekke økte kostnader i markedet, så Siv Jensen må nok forvente at den tidligere statssekretæren i finansdepartementet Jon Georg Dale stikker innom på gamle tomter for å be om mer penger.