Ku med merker i begge ørene
Foto: Os ID

Storfe skal få nytt ID-nummer fra nyttår

5. juli 2019

OBS: Dette er en oppdatert versjon av saken som ble publisert i går.  
Mattilsynet kommer til å gi storfeprodusenter et nytt nummer til øremerkene som skal tas i bruk fra 1.januar 2020. Bakgrunnen er at alle storfeprodusenter i hele landet eventuelt skal få mulighet til å få elektroniske øremerker. Siden dagens nummer på øremerker bygger på kommunenummer ville Regionreformen gjort elektroniske øremerker umulig hvis ikke Mattilsynet gjør dette tiltaket.

Nødvendig endring

I dag brukes produsentnummer for å gi oversikt over dyrehold. Produsentnummeret inneholder blant annet fylkes- og kommunenummeret. Når kommunestrukturen endres får berørte produsenter nytt produsentnummer. Øremerkene på storfe inneholder i dag produsentnummeret. For å kunne få elektroniske øremerker (RF-ID) er det tekniske krav til nummeret.

Nå skal det lages et identifiseringsnummer som er uavhengig av endringer i kommunestrukturen og gir alle produsenter mulighet for elektroniske øremerker på dyrene sine. Storfeprodusentene i Trøndelag har lidd under dette siden sammenslåingen til Trøndelag fylke i 2018. Den kommende regionreformen ville medført at ca 15 000 landbrukseiendommer (besetninger) ville lidd samme skjebne.

Storfe får tilsvarende øremerker som småfe

Småfe har i over 10 år blitt merket med 7 sifferet identifikator (Dyreholds-ID) og 5 sifferet individnummer. Nå blir storfe merket på samme måte. Se bildet over.

Storfeet unike identitetsnummer skal fortsatt være tolv siffer. Det kombineres av det nye nummeret som Mattilsynet nå lager og individnummeret. Forskjellen er at de første syv sifrene nå er Dyreholds-ID og de siste fem er individnummeret på dyret. Produsenten kan fortsatt selv velge individnummer når han/hun bestiller øremerker.  

Nye øremerker fra nyttår

Dyr som fødes og merkes fra og med 1. januar 2020 skal ha øremerker med det nye nummeret.

Du skal ikke merke om dyrene dine selv om du får nytt nummer. De skal ha sine gamle merker til de slaktes / dør. Du vil derfor kunne ha dyr med gamle øremerker og dyr med nye øremerker på båsen i mange år fremover.

Det nye nummeret på øremerket må også brukes når du melder hendelser til Husdyrregisteret. Dette gjelder hendelser som for eksempel flytting av dyr, merking og melde fødsel av dyr.

Hvor finner jeg mitt nummer?

Mattilsynet vil gi deg nummeret, og du kan finne det selv i Mattilsynets skjematjeneste når det nye nummeret er lagd. Det vil sannsynlig skje i september.

Hva skjer med produsentnummeret?

Ved årsskiftet vil du som produsent få nytt produsentnummer hvis du blir berørt av endringer i fylkes- og kommunestrukturen. Du kan fortsatt bruke produsentnummeret i dialogen med Mattilsynet og når du benytter Mattilsynets tjenester på nett.

Kilde: Mattilsynet.no

 

 

 

 

Kilde: Mattilsynet.no