Kyr på beite

Her er kuvettreglene

27. juni 2019

I sommer skal både folk og dyr ut og nyte naturen. Nå lanserer friluftslivs- og husdyraktører kuvettregler for å unngå konflikter og ulykker.

Dette er kuvettreglene

1.Hold avstand og gå utenom.


2.Ikke gå mellom dyra. Storfe kan bli pågående og skape farlige situasjoner.

3.Ikke gå bort til kalven, kua kan gå til angrep for å beskytte den.

4. Hold hunden i bånd, men slipp den hvis kyrne kommer imot deg.

5. Dersom kuflokken kommer imot deg, slipp det du har i hendene og trekk deg unna. Kyr kan være nysgjerrige på utstyr og mat du har med deg. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått.

6. Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også! Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem.

Tilfeller der turgåere skremmes eller angripes av kyr har vært økende de siste årene. Det skyldes blant annet at vi har fått flere beitende ammekyr med kalv, og at vi utnytter beitegrunnlaget i utmark bedre enn tidligere.

For å minske faren for ulykker har paraplyorganisasjonen for 17 friluftsorganisasjoner, Norsk Friluftsliv, gått sammen med Bondelaget, TYR, Tine og Geno, og laget kuvettreglene. Reglene skal være til hjelp for turgåere som til daglig ikke omgås storfe, men er nyttig å kjenne til også for husdyrholdere.

 Det er nok av plass til både folk og dyr i utmarka, så at det beiter husdyr i et område, er absolutt ingen grunn til å unngå å gå tur der. Men som turgåer er det lurt å sette seg inn i hvordan man bør opptre i møte med beitende kyr. Da får både du og dyra en hyggeligere opplevelse, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Hvert år går 254 000 kalver, kviger og kyr på sommerbeite i utmarka i Norge. Beitedyra holder kulturlandskapet i hevd, og bidrar til et åpent terreng hvor det er fint å gå på tur.

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Bondelaget, forklarer at konfliktene oftest oppstår i situasjoner der kyr oppfatter at kalvene deres er truet.

– Kuer er som oftest trivelige dyr, men er nysgjerrige av natur og kan derfor oppfattes som pågående. Som andre mødre er de også opptatt av å beskytte kalven sin hvis den opplever noe truende. En turgåer med de beste intensjoner, men som kanskje ikke er vant til å omgås store dyr, kan i noen tilfeller oppfattes som en trussel.

Husdyrnæringa og friluftsfolket håper at kuvettreglene vil gjøre det enklere for dyr og mennesker å kunne nyte naturen samme.

 

 På Facebook kan du se en video med veterinær Anne Cathrine Whist 

Kilde: Tine Medlem