Årets lærlinger
Andre Egeland, Ålgård Landbrukssenter, Sjur Klette, Felleskjøpet Agri, Markus Runde, CF Maskin, Erik André Palerud, Eiksenteret Kløfta, Simen Selseng Salte, Maskinsenteret og Heine Valland Nesse, Solberg Mek. Verksted AS.

Her er de beste lærlingene i landbruksmekanikerfaget

4. november 2019

I helga ble årets lærlinger i landbruksmekanikerfaget kåret på landbruksmessa Agrovisjon. De seks utvalgte var: Andre Egeland, Ålgård Landbrukssenter, Sjur Klette, Felleskjøpet Agri, Markus Runde, CF Maskin, Erik André Palerud, Eiksenteret Kløfta, Simen Selseng Salte, Maskinsenteret og Heine Valland Nesse, Solberg Mek. Verksted AS.

– Vi synes naturligvis at alle lærlingene våre fortjener heder og ære og tok kontakt med de to andre landbruksmessene, Agrovisjon og Agrisjå, for å høre om de ville være med å gjøre kåringen til en årlig foreteelse, forteller styreleder i TLIF, Frode Dahl i Felleskjøpet Agri. 

Lærlingeordningen er særdeles viktig for å rekruttere gode fagfolk til bransjen vår. Å kåre årets lærling har til nå vært forbeholdt Agroteknikk, men vi ønsker å gjøre en slik markering hvert år. Det vil derfor fremover gjøres på Agrovisjon og Agrisjå i tillegg til Agroteknikk. Fagnivået på lærlingene er gjennomgående meget høyt, og vi mener at de fortjener å bli sett og satt pris på.

Uten gode mekanikere stopper landbruket i Norge opp

– Gjennom å øke antall kåringer håper vi å sette økt fokus på en bransje som trenger dyktige fagfolk. Jobben som landbruksmekaniker er en spennende og krevende jobb. Den digitale utviklingen, som har kommet på moderne landbruksmaskiner, gjør at man også har behov for en digital kompetanse fremover, avslutter Dahl.

Forslaget ble tatt godt imot av både Agrovisjon og Agrisjå, som tar stafettpinnen videre i 2020. 

– Det viktigste med kåringen er å vise at vi heier på ungdommene, sier Anniken Øgreid fra Ålgård Landbrukssenter. Øgreid er leder av markedsføringskomiteen i Agrovisjon 2019.

De seks lærlingene, som ble utnevnt av virksomhetene sine, er fra hele landet. Det er medlemsvirksomhetene i TLIF, som står bak kåringen av «Årets lærling».

Kilde: Pressemelding fra TLIF