Harald Lein
Foto: Ruralis

Harald Lein går fra Ruralis til NLR Trøndelag

24. mai 2018

Harald Lein blir ny daglig leder i NLR Trøndelag. Han har de siste seks årene vært leder i Ruralis (Norsk senter for Bygdeforskning). Det melder NLR Trøndelag på sine nettsider. Harald har gård på Skogn, er mangeårig medlem av NLR Trøndelag og har solid landbrukstilknytning. Han vil begynne i jobben utpå høsten.

Harald Lein har økonomiutdanning fra Norges Landbrukshøgskole og har blant annet vært ansatt i Norges Bondelag. Han har vært konsernbanksjef i SpareBank 1 SMN og administrerende direktør i NTE Marked.

Harald har i tillegg hatt mange ulike verv, og er nå nestleder i styret for Felleskjøpet Agri SA, og medlem av programstyret for BIONÆR i Forskningsrådet.

I en kommentar til Landbruk24 skriver Harald Lein:
-Trøndersk landbruk er i rivende utvikling. Ny teknologi, presisjonslandbruk, klimatilpasning, utbygging, dyrking, grøfting,  nye sorter, produksjoner og produksjonsmåter krever stadig ny kunnskap hos bøndene og gode kunnskapsrike veiledere.
NLR Trøndelag er, slik jeg ser det den viktigste trønderske organisasjonen for brukerretta kunnskaputvikling og kunnskapsformidling. En posisjon vi må utvikle videre, og være i forkant av landbrukets utvikling. Det skal bli både spennende og interessant å arbeide sammen med bønder og veiledere i Trøndelag for å videreutvikle et sterkt og framtidsretta trøndersk landbruk og landbruksfaglig miljø.