Tine logo
Foto: Tine

Godt resultat, men redusert volum for Tine i 2. tertial.

27. september 2018

Rekordsalg i Diplom-Is og godt salg av IsKaffe og IsTe i sommermånedene bidro til bedret resultat. Volumnedgangen fortsatte i kategoriene søtmelk, ost, fløte og rømme. Driftsresultatet for andre tertial ble 800 millioner kroner, 77 millioner kroner bedre enn samme periode i 2017. Det er hovedpunktene i Tine sin tertialrapport som ble lagt fram nå klokka 10.

Salgsinntektene for TINE Gruppa i andre tertial var 7 719 millioner kroner, en vekst på 3,4 prosent sammenlignet med andre tertial 2017 (vekst på 3,7 prosent justert for endring i valutakurser). Hittil i år var salgsinntektene 14 943 millionerkroner, en økning på 2,9 prosent fra samme periode i fjor. Driftsresultatet for TINE Gruppa i andre tertial ble 800 millioner kroner. Dette var 77 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i 2017. Hittil i år var driftsresultatet 1 268 millioner kroner, 87 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor.

Det var en positiv salgsutvikling både i Meieri Norge, Meieri Internasjonal og Annen Virksomhet i perioden sammenlignet med 2017. Størst vekst i tertialet hadde Diplom-Is. Driftsresultatet ble negativt påvirket av økte energi- og drivstoffkostnader, valutaeffekter fra en svakere norsk krone og redusert eksportstøtte.
-Det er positivt at vi har styrket driftsresultatet, og Diplom-Is har gjort en fantastisk jobb med å svare på etterspørselen i markedet denne sommeren. Samtidig er volumtapene i kjernekategoriene nok en påminnelse om at vi må jobbe raskt og kraftfullt i et tøft marked – og snu oss raskere i forhold til trender og nye forbrukerpreferanser, sier konsernsjef i TINE Hanne Refsholt.

Redusert volum
Volumet i de meierikategoriene TINE var tilstede i perioden ble redusert med 1,2 prosent, hvor TINE hadde en reduksjon i volum på 2,5 prosent og en tilhørende reduksjon i volumandel på 1,1 prosentpoeng. Hoveddriverne til TINEs andelsreduksjon er søtmelk, faste hvitoster og matlagingsporteføljen. Søtmelk totalt ble redusert med 2,4 prosent i volum mot tilsvarende tertial i 2017, hvor TINE hadde en ytterligere nedgang, på 0,7 prosentpoeng i
volumandeler. Faste hvitoster økte totalt i volum i andre tertial 2018 med 1 prosent, mens TINE hadde en negativ utvikling i kategorien og tapte 4,5 prosentpoeng i volumandeler. Matlagingsprodukter hadde en total reduksjon på 1,2 prosent i volum, hvor TINE hadde en negativ volumandelsutvikling på 0,9 prosentpoeng

Kilde: Børsmelding fra Tine