Foto: Terje Pedersen / NTB
Foto: Terje Pedersen / NTB

God lønnsomhet i meieriindustrien

22. november 2021

Det er gjennomgående god lønnsomhet i norsk meieriindustri. Det viser en oversikt Landbruk24 har laget. Aller best lønnsomhet har Normilk, en fabrikk i Levanger i Trøndelag som produserer tørrmelk. 

Diskusjonen om rammevilkår for meieriindustrien har skutt fart etter at Landbruksdirektoratet vedtok å stanse utbetalingen av distribusjonstilskudd til Q- meieriene og Rørosmeieriet. 

Ut i fra denne enkle sammenligningen kan det se ut som de som produserer produkter med stor andel tørrstoff gjør det best. Det kan tyde på at økningen i tørrstoffprosenten i melka de siste åra har gitt et stort bidrag til lønnsomheten i industrien.

Alle tall er i 1000 kr.

Totalrentabilitet er avkastningen på all kapital i bedriften, både egenkapital og lån.

Tallene er hentet fra Proff