Foto: Terje Bendiksby / NTB
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Gjødselprisen stiger mer enn forutsatt fra i dag

1. oktober 2021

Fra i dag stiger gjødselprisene nok en gang, og de øker mer enn det som ble forutsatt i grunnlagsmaterialet for tilleggsforhandlingene. NPK gjødsel stiger med ca 5 prosent og nitrogengjødsel stiger med hele 17 prosent.

Kommunikasjonssjef i Felleskjøpet Agri Thomas Skjennald skriver følgende til Landbruk24 i dag tidlig:

Det er fortsatt til dels store etterspørsels- og prisøkninger i det internasjonale gjødselmarkedet. Flere produsenter, inkludert Yara, har i tillegg senket sin produksjon av ammoniakk i Vest-Europa som følge av økte gasspriser. Dette påvirker markedet ytterligere.

Felleskjøpet er prisgitt det globale markedet for gjødselprodukter og justerer sine priser fra 1. oktober i takt med økte innkjøpspriser.

Felleskjøpet har kjørt kampanje på gjødsel fram til utgangen av september. Prisen på fullgjødsel (NPK-produkter) øker med ca. 5 prosent fra 1. oktober, og er da på linje med dagens kostpriser. 

Nitrogengjødsel er den varegruppen hvor prisene øker mest internasjonalt. Senere tids prisutvikling i det internasjonale markedet medføre at prisene fra Felleskjøpet for disse produktene går opp med ca. 17 prosent fra 1. oktober, sammenlignet med prisene i slutten av september.

Felleskjøpet følger utviklingen i det internasjonale markedet nøye. Prisene i det norske markedet er prisgitt det globale markedet.

Større økning enn forutsatt i tilleggsforhandlingene

I grunnlagsmaterialet for tilleggsforhandlingene beregnet Budsjettnemnda en økning for NPK-gjødsel på 180 kr/tonn i sin beregning, nå øker de vanligste fullgjødseltypene med 230 kr/tonn. For nitrogengjødsel ble det lagt til grunn en økning på 117 kr/tonn, mens nå øker prisen på den vanligste nitrogengjødseltypen NS 27-0-0 med 710 kr/tonn.