Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Gjennomsnittsoksen 1 400 kr. mindre verdt enn i 2017

3. juli 2019

Produsenter av storfekjøtt har opplevd et betydelig fall i inntektene de siste to åra.  Siden “toppåret” i 2017 har prisen for en vanlig okse blitt redusert med over 8 prosent. 

Årstall               Pris inkl. kval.tilsk.    Sum 

2019

50,36 kr/kg

15 108 kr.

2018

52,05 kr/kg

15 615 kr.

2017

55,04 kr/kg

16 512 kr.

2016

53,99 kr/kg

16 197 kr.

2015

51,81 kr/kg

15 543 kr.

Dette er en oversikt over utviklingen i prisen i den første uka i juli, for et gjennomsnittlig okseslakt på 300 kg. i klasse O og 2+ i fett.  (Dette er en typisk NRF okse, som kommer fra gårder med melkeproduksjon) . Kvalitetstilskuddet som er avtalt i jordbruksavtalen er med i denne tabellen.  Det må understrekes at de ulike slakteriene har forskjellige tillegg som ikke er med her.