Foto: Norges Bondelag
Foto: Norges Bondelag

Gimming: Drastisk, men nødvendig grep

23. september 2022

I dag ble det åpnet for påmelding til ei ordning som skal redusere eggproduksjonen. Eggprodusentene får et tilskudd på 115 kroner pr. verpehøne for minimum ett års opphold i produksjonen. -Et drastisk men nødvendig grep, sier leder i Norges Bondelag om det nye tiltaket.

– Jeg har tro på at disse tiltakene vil gi bedre balanse i eggmarkedet framover. Her har Nortura brukt mulighetene i markedsbalanseringen for å finne effektive løsninger, og jeg håper det vil bli oppslutning om ordningen, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

– Det er i alles interesse at vi ikke produserer mer egg enn det er behov for i markedet, både for dyra, bønder og forbrukere, sier Bjørn Gimming.

– Råvarene vi produserer holder prima kvalitet, og vi ønsker jo at alt skal bli spist. Situasjonen med overskudd er kostbar for produsentene. Det er bøndene selv som finansierer tiltakene gjennom omsetningsavgiften, minner Gimming om.

Flere tiltak

Dette er tiltakene som Omsetningsrådet har vedtatt for å redusere eggproduksjonen.

-Ytterligere 200 tonn egg omreguleres/nedskrives og brukes til dyrefôr. Kostnad 4,5 mill.

-Det gis 3 mill til økt markedsføringsaktivitet på egg, via Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

-Nortura SA kan benytte midler fra omsetningsavgiften på egg til et tiltak som går ut på å kompensere eggprodusenter for et opphold i eggproduksjonen på 12 måneder. Målet er reduksjon på 1 500 tonn, og tilbudet skal gå ut til produsenter med 1 000 høner el mer med 115 kr/høne. Det foreslås en geografisk fordeling. Oppholdet må starte seinest 1.4.2023, og produsentene må starte opp igjen etter oppholdet. Les mer hos Nortura Totalmarked. Der kan eggprodusenter også melde interesse for å bli med i ordningen. Les hele vedtaket i forskriften. 

-I tillegg fortsetter ordningen med førtidslakting av verpehøns. Dette kan redusere eggproduksjonen med inntil 3000 tonn i år.

Saken oppdateres med flere reaksjoner