Kyr i fôringsautomat
Foto: Geno

Geno vil redusere metanutslippet fra NRF-kua

8. februar 2019

Forskningsprosjekt på mindre metanutslipp fra kua er nå i gang både Mære Landbruksskole i Trøndelag og NMBU på Ås. Det er innstallert Greenfeed som skal måle metangassutslippet fra kyrne. Håpet er å kunne redusere metangassutslipp fra NRF med inntil 20 prosent, forteller prosjektleder Sverre Lang Ree i Geno

Klimakua Norsk Rødt Fe (NRF) videreutvikles

Metangass-måleren Greenfeed skal benyttes i et forskningsprosjekt i regi av Geno. Målet er å kunne drive avl for mindre metanutslipp fra NRF-kyrne samtidig som det avles for produktive, friske, fruktbare og grovfôrspisende dyr. Geno har foreløpig installert slike målere to steder i Norge; Mære Landbruksskole i Trønderlag og NMBU på Ås. Her skal utstyret testes før flere besetninger eventuelt utstyres med teknologien.

Avl for mindre metan

Ved å skaffe seg større og bedre data om metanproduksjonen fra hver enkelt NRF-ku, er målet å bruke denne informasjonen i avlsarbeidet, og på sikt kanskje redusere metanutslippet med så mye som 20 prosent. Slike storskalamålinger av metanproduksjon hos kyr som vi ser for oss her, skjer nå for første gang i historien. Det at disse dataene blir koblet sammen med andre variabler hos dyra slik at vi kan få til avlsmessig framgang for egenskapene er unikt i verden. Dette blir et viktig grunnlag for å vurdere hvordan vi kan inkludere klimaavtrykk i avlsarbeidet på NRF videre.

NRF-kyrne i fjøset på Mære landbruksskole og NMBU blir viktige bidragsytere i Geno sitt utviklingsprosjekt for avl for mindre metan. Det kan også bli aktuelt å installere flere målere hos besetninger hvis dette lykkes.

DNA-informasjonen setter prikken over i-en

NRF-kua produserer både mjølk og kjøtt på samme dyret og er slik sett allerede en positiv bidragsyter til mer klimavennlig mjølk- og storfekjøttproduksjon. Langvarig og målretta avl for bedre fruktbarhet, friskere dyr og mer produktive kyr, gjør at matproduksjon på NRF-dyra er dokumentert å gi mindre klimaavtrykk enn sammenlignbare alternativer både i Norge og globalt.

Alle avlsdyr i NRF-populasjonen blir genotypet. Verktøyet for å avle fram ei ku med de kvalitetsegenskapene som framtida trenger, ligger i det å kombinere detaljert DNA-informasjon med registrering fra sensorer og nye teknologier som GreenFeed med metangassproduksjon, og det er det Geno nå skal gjøre.

Kilde: Pressemelding fra Geno