Elisabeth Morthen
Foto: Gartnerhallen

Gartnerhallen skuffet over jordbruksavtalen

30. april 2020

Jordbruksforhandlingene gir ikke tilstrekkelig hjelp til norske grøntprodusenter, som hadde håpet på ekstraordinære tiltak på grunn av mangel på sesongarbeidere og økte utgifter som følge av koronakrisen. En økning i målpriser for poteter, frukt og grønt på 2 %, og en liten økning i tilskuddssastene, vil ikke avhjelpe årets situasjon. Vi er glade for at det er lagt inn tiltak for å følge opp Grøntutvalgets tilrådinger, men det avhjelper heller ikke årets krisesituasjon. Det er Gartnerhallen sin første reaksjon på jordbruksavtalen

– Landbruksministeren har bedt grøntprodusentene om å så og plante som vanlig, og forberede seg på normal produksjon uten å bekymre seg for innhøstingen. Vi er derfor overrasket over at det ikke kom nødvendige tiltak i jordbruksoppgjøret. Vi har fremdeles tillit til at myndighetene vil legge fram en tiltakspakke for å sikre god tilgang til grøntprodukter i årets sesong, sier Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen. Mange produsenter sliter med økte kostnader knyttet til karanteneregler for utenlandske arbeidere, tiltak for å overholde smittevernregler, økt lønnsnivå for sesongarbeidere og høyere priser på innsatsvarer som følge av en svak norsk krone. Mangel på sesongarbeidere fra 3. land gjør dessuten at produsenter risikerer å ikke kunne høste avlingene sine i sommer og høst.

– Nordmenn kommer til å feriere i Norge i sommer og da må de ha rikelig tilgang på norske jordbær til fornuftige priser, sier Morthen. – Vi er avhengige av at myndighetene kommer med en krisepakke for sesongbaserte virksomheter som kan hjelpe grøntnæringa i denne spesielle situasjonen. Gartnerhallen vil presentere forslag til tiltak i møte med politisk ledelse i Landbruks- og Matdepartementet og Justisdepartementet på tirsdag i neste uke.

– Vi vil be regjeringen åpne opp for innreise fra 3. land så snart dette er mulig og i tillegg komme med tiltak som kan kompensere for økte kostnader og bidra til fortsatt høy aktivitet i grøntnæringa.

Gartnerhallen foreslår følgende tiltak:

– Kompensasjon for smitteverntiltak: Lønn i karantenetiden, kostnader på grunn av restriksjoner for innkvartering, regler om å holde avstand i arbeidet osv

– Redusert arbeidsgiveravgift for å kompensere for økte lønninger på grunn av restriksjoner på innreise fra 3.land – Forbedring avlingsskadeordningen, økt arealtilskudd eller andre tiltak som gir økonomisk avlastning for produsentene

– Det haster med en avklaring. Det er stor usikkerhet i hele grøntsektoren, og mange vil lide store tap dersom det ikke kommer en tiltakspakke på plass raskt. Forbrukerne må få rikelig tilgang på gode norske bær og grønnsaker til fornuftige priser i hele sommer, sier Morthen.