Elisabeth Morthen
Foto: Gartnerhallen

Gartnerhallen:-Avtalen ikke egnet til å opprettholde produksjonen i grøntnæringen.

28. mai 2020

-Jordbruksavtalen er ikke egnet til å skape forutsigbarhet og opprettholde produksjonen i grøntnæringen, det sa Elisabeth Morthen administrerende direktør i Gartnerhallen på dagens høring om jordbruksavtalen i Stortinget. Hun ba næringskomiteen om å bidra til en tiltakspakke som monner.

Grøntnæringen er en markedsbasert, kapitalintensiv og arbeidskraftintensiv næring som er blitt hardt rammet av koronakrisen. Gartnerhallen har beregnet de samlede tap, dvs økte kostander og tapte inntekter, til 700 mill kroner.

-Avtalepartene har i hele vår oppfordret grøntnæringen til å plante og så som normalt. Statsråd Bollestad sa så tidlig som 18. mars at produsentene ikke skulle stille spørsmål ved om de fikk høstet, og at de måtte gjøre våronn som vanlig for å opprettholde norsk produksjon. Det må forplikte, sa Morthen.

Avtalepartene har landet på en målprisøkning på 2 %. Ikke alle grøntprodukter er målprisvarer, men målprisøkningen på 2 % er et tydelig signal til markedsaktørene om hva partene mener er realistisk og ønskelig prisøkning. En prisøkningen på 2 % utgjør om lag 80 mill kroner av de 700 mill i samlede tap for næringen. Gartnerhallen ba om at øvre prisgrense på 12% over målpris måtte økes eller håndteres fleksibelt, for å kunne ta ut økte priser i markedet. Dette ville gitt et økt rom for å ta ut mer av tapene i markedet. Vi ble ikke hørt, uttalte Morthen.

Vil ha tiltakspakke

Elisabeth Morthen avsluttet sitt innlegg med følgende melding til næringskomiteen.

-Avtalepartene sier det ikke er krise. Jeg mener et tap på 700 mill kr må kunne kalles krise, men er mindre opptatt av hva vi kaller det, bare kompensasjon og risikoavlastning kommer på plass.

-Jordbruksavtalen er ikke egnet til å skape forutsigbarhet og opprettholde produksjon i grøntnæringen. Men vi vet alle at avtalen vil bli stående slik den er. Selv om jordbruksavtalen blir stående uendret, er det heldigvis fullt mulig å etablere en tiltakspakke ved siden av.

-Det må kraftfulle tiltak til for å sikre norsk grøntproduksjon i inneværende sesong, og unngå et stort tilbakeslag for en sektor i vekst. Gartnerhallen samarbeider derfor med de andre grøntorganisasjonene for å få på plass en tiltakspakke som monner, ift tapene på 700 mill kr. Vi oppfordrer sterkt Stortingets næringskomite til å bidra til dette. Tiltakene må stå i forhold til tapene, og ikke bli små symboler uten reell betydning.

Kilde: Stortinget.no