Per Olav Skutle

Gartnerhallen anker dommen i saken mot KPMG

3. desember 2019

Landsstyret i Gartnerhallen vedtok 2. desember å anke dommen i Oslo tingrett i saken mot Gartnerhallens tidligere revisor KPMG.

Les om dommen her

Oslo tingrett frikjente for 14 dager siden revisjonsselskapet KPMG i erstatningssaken som Gartnerhallen hadde anlagt mot dem. Dommen ble avsagt under dissens, og det ble i dommen bemerket at KPMGs revisjon av Gartnerhallen på flere områder ikke var i tråd med god revisjonsskikk.

Bakgrunnen for at Gartnerhallen gikk til sak mot KPMG, var at en mener KPMG skulle ha avdekket underslaget av 50 mill. kroner på et tidligere tidspunkt. Underslaget ble avdekket i 2017 og hadde da pågått i en ti-årsperiode. – Et enstemmig landsstyre i Gartnerhallen mener det er rett å prøve saken for lagmannsretten, sier styreleder Per Olav Skutle.

Kilde: Pressemelding fra Gartnerhallen.