Elisabeth Morthen
Foto: Gartnerhallen

Gartnerhallen tapte i tingretten mot KPMG

19. november 2019

Oslo Tingrett har i dag under dissens frifunnet revisjonsselskapet KPMG i en erstatningssak. Gartnerhallen er svært skuffet over dommen.

Et flertall av dommerne i Oslo tingrett mener at KPMG ikke kan lastes for milliontapet som Gartnerhallen ble påført i forbindelse med et større underslag.

KPMG ble dermed frifunnet, mens Gartnerhallen må betale 4,3 millioner kroner i sakskostnader til sin motpart, heter det i dommen som kom tirsdag.

Gartnerhallens regnskap har over en 10 årsperiode bygget seg opp med en feil på 50 mill. kroner. Vi mener KPMG tidlig skulle ha avdekket underslaget som en regnskapsmedarbeider i Gartnerhallen begikk over en 10-årsperiode, og at KPMG har opptrådt både uaktsomt og erstatningsansvarlig. Vi er derfor skuffet over dommen, sier administrerende direktør Elisabeth Morthen i Gartnerhallen.

Hun registrerer at dommen ikke er enstemmig, og sier at det er opp til styret i Gartnerhallen å vurdere hvorvidt saken skal ankes.

Det var i 2017 man oppdaget at en regnskapsmedarbeider, i samarbeid med et medlem i Gartnerhallen, over flere år hadde underslått til sammen rundt 50 millioner kroner. Begge er dømt til lange fengselsstraffer, og Gartnerhallen har gjennom boene til de to dømte fått tilbake mer enn 16 millioner kroner.

Gartnerhallen gikk til sak mot KPMG fordi man mente at revisjonsselskapet var medansvarlig for at underslaget ikke ble avdekket på et tidligere tidspunkt. I retten la Gartnerhallen derfor ned påstand om at KPMG måtte dømmes til å dekke en del av det gjenstående tapet på 34 millioner kroner, og overlot til retten å fastsette størrelsen på erstatningen.

– Vi har hele tiden sagt at daværende styre og administrasjon i Gartnerhallen har et medansvar for at forholdene ikke ble oppdaget tidligere. Samtidig har vi ment at også KPMG må bære en del av ansvaret. Vi er uenige i rettens konklusjon om at dette ikke er tilfellet, sier Morthen. Morthen registrerer at retten er kommet til at KPMGs revisjon av Gartnerhallen på flere områder ikke har vært i tråd med god revisjonsskikk.

Det er advokatene Hans Kenneth Viga-Gerhardsen og Morten Nadim i Advokatfirmaet Wiersholm som har vært Gartnerhallens prosessfullmektiger i saken.

– Vår første reaksjon er at vi er overrasket over tingrettens dom og vurderingene den er basert på. Vi registrerer også at retten er delt i et flertall og et mindretall. Mindretallet er tydelig på at KPMG har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Vi vil bruke nødvendig tid på å vurdere dommen i hele dens bredde og deretter gi råd om videre prosess til vår klient, sier VigaGerhardsen.

Gartnerhallen har en måned til å vurdere en eventuell anke.

Kilde: Pressemelding fra Gartnerhallen