Staur Gård
Foto: Tegneby &Grønnerød Landbruksmegling

Fylkesmannen sier ja til konsesjon på Staur gård

21. august 2020

Fylkesmannen i Innlandet har godkjent Stange kommunes vedtak om å gi Ola Haugen konsesjon på Staur gård i Stange. Fylkesmannen skriver at kjøpesummen på 61 millioner kroner er høyere enn den prisen som tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Men etter en samlet vurdering er Fylkesmannens konklusjon at andre hensyn som også gjør seg gjeldende i konsesjonsvurderingen veier tyngre, og at hensynet til priskontroll dermed må vike i denne konkrete saken.

Les hele saken hos Fylkesmannen i Innlandet