Stortingsbygningen
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Fylkesledere i Høyre og FrP krever full kompensasjon til pelsdyrbøndene.

8. juni 2019

Fylkesledere i FrP og Høyre går nå hardt ut mot manglende kompensasjon til pelsdyrbøndene. Saken skal avgjøres i Stortinget 13. juni.

Ledelsen i Fremskrittspartiet mottok lørdag et brev fra sju av partiets fylkesledere der de gjør et siste forsøk på å få til en kompensasjon til pelsdyrbøndene.

– Vi skriver til dere i et siste forsøk på å få til en rettferdig kompensasjon til pelsdyrbøndene som blir rammet av nedleggelsen fra Jeløya og Granavolden-plattformene, skriver fylkesleder og initiativtaker Bente Thorsen i Rogaland Frp.

Det er særlig punktet om bokført verdi de reagerer på.

– Vi har fått flere henvendelser fra skuffede pelsdyrbønder etter enigheten som ble presentert i Vandrehallen 29. mai, og som ble avgitt fra næringskomiteen 6. juni, skriver Thorsen.

De sju fylkeslederne er urolige for at det ikke er skrevet noen ting i enigheten om hva pelsdyrbønder med lav eller ingen gjeld kan forvente å få i kompensasjon for verdiene de har bygget opp, annet enn at det skal bli individuelt vurdert basert på bokført verdi.

– Det vil fortsatt bety at man vil risikere å sitte igjen med milliontap for de investeringer som er gjort og verdier som er skapt. Bokført verdi er noe helt annet enn markedsverdi, og kan best sammenlignes med at man får erstattet ligningsverdien av huset om det offentlige eksproprierer eiendommen din, mener.

Fylkeslederne ber derfor om at det innen behandlingen i Stortinget 13. juni sikres at pelsdyrbøndene blir kompensert i tråd med ekspropriasjonsmessige prinsipper, slik også ti fylkesledere fra Høyre har krevd.

Brevet er undertegnet Frps fylkesledere fra Rogaland, Møre og Romsdal, Viken, Innlandet, Trøndelag, Oslo og Agder.

10 fylkesledere i Høyre har sendt brev til Erna Solberg
Nettavisen skrev i går kveld at 10 fylkesledere i Høyre har sendt brev til til statsminister Erna Solberg, der de ber om at pelsdyrbøndene får bedre kompensasjon.
– Å legge bokført verdi på en pelsdyravlsbedrift til grunn for utmåling av kompensasjon er ikke i tråd med dette. Det vil påføre mange i næringen store tap, skriver fylkeslederne i brevet.
10 fylkesledere i Høyre har sendt brev til Erna SolbergNettavisen skrev i går kveld at 10 fylkesledere i Høyre har sendt brev til til statsminister Erna Solberg, der de ber om at pelsdyrbøndene får bedre kompensasjon.
– Å legge bokført verdi på en pelsdyravlsbedrift til grunn for utmåling av kompensasjon er ikke i tråd med dette. Det vil påføre mange i næringen store tap, skriver fylkeslederne i brevet.

Fylkesleder i Rogaland Høyre Elin Schanche, mener at prinsipper fra når staten eksproprierer eiendom for eksempel for å bygge vei, må tas i bruk for å gi de berørte bøndene nok kompensasjon.

– Dette er noe som brukes når noen taper eiendom, som de jo gjør her. De taper næringsgrunnlaget sitt og taper mange millioner kroner. Ved å bruke ekspropriasjonsrettslige prinsipper vil de kunne få større rettsvern og det blir gjort skjønnsmessige vurderinger – i hvert enkelt tilfelle, forklarer hun.

(©NTB