Storfeslakt
.Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Fryselagrene fylles opp med kjøtt

2. august 2018

Nortura merker nå tørken for fullt. -Det er vel ikke til å legge skjul på at neste uke vil bli veldig utfordrende. Alle jobber hardt nå for å finne gode løsninger, heter det i den ukentlige rapporten fra Nortura Totalmarked. Det slaktes uvanlig mye av både storfe og sau.

Ved utgangen av uke 30 lå det 8600 tonn kjøtt på reguleringslager. Det er fortsatt svinekjøtt det er desidert mest av på lager, med 5860 tonn. I tillegg lå det lagret omtrent 1370 tonn  sauekjøtt (180 tonn lam, 160 tonn ung sau og 1030 tonn sau) og 1400 tonn storfekjøtt.

Neste uke begynner virkelig tørken å vises på slaktingen. Nortura Toatalmarked anslår at det må fryses inn over 1000 storfeslakt, og ikke minst så slaktes det 15 000 sau og lam, 12 000 av de må legges på fryselager.
Griseslaktingen er på normalt nivå, men lite etterspørsel fra andre aktører gjør at det også må fryses inn relativt mye gris.

Landbruk24 har bedt om en kommentar til situasjonen i kjøttmarkedet fra Raymond Willy Wold-Schätzer i Nortura Totalmarked.
Han skriver følgende: “Reguleringslagret er større enn det har vært på flere år. Naturlig nok utfordrende kapasitetsmessig med den nå store innfrysningen – som må kunne sies å ha noe sammenheng med tørken, spesielt hva angår storfe. Det er vel å merke spesielt på selve innfrysningskapasiteten det er utfordrende og vi har måttet varsle våre frysehus leverandører om sannsynlig sene timer og helgeaktiviteter for å ta unna for innfrysningsbehovet kommende uke. Selve lagringskapasiteten er ennå ikke like presset men fortsetter behovet for like stor innfrysning på alle tre dyreslag til regulering vil selvsagt også kapasiteten her bli utfordrende.”

Er det overraskende at det allerede nå kommer så mye sau og lam til slakting?
-Nei, det er jo ikke det sett i lys av at dette er beitedyr. Skrinne beiter og redusert egenproduksjon av gras grunnet tørken gjør det utfordrende for bonden når det kommer til fôrsituasjonen også for småfeet flere steder i landet.  Da blir det selvsagt fort slik at bonden må ta regnestykket for å se egen lønnsomhet i det å kjøpe fôr kontra levere sauen til slakt noe tidligere. Sett i sammenheng vil nok de økte fôr prisene fra de ulike fôrleverandører, med overhengende fare, sies å kunne påvirke sauebondens regnestykke.

Se også pressemelding fra Nortura

Sjekk ut marked og priser på Landbruksbørsen