Morten Ørsal Johansen
Foto: Bjørn Inge Bergestuen

Frp og regjeringa enige om pelsdyrerstatning

11. februar 2020

– Vi går bort fra tispetillegg og bokført verdi. Nå skal vi ut og taksere hvert enkelt bruk, sier statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruksdepartementet til NTB.

Alle takstene skal settes av samme selskap.

– Dette sikrer både individuell vurdering, at alle behandles etter de samme kriteriene og at kompensasjonen dekker faktiske utgifter og inntektstap, sier Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen.

Ordningen kom på plass i tolvte time og bare et par timer før Stortinget skulle behandle et forslag fra Senterpartiet om «full erstatning» til pelsdyrbøndene.

Også opposisjonen var fornøyd med den rykende ferske avtalen fra de fire partiene på borgerlig side, noe som sikrer bredt flertall for forslaget fra Frp, Høyre, Venstre og KrF.

Uklar kostnad

Hva den nye ordningen vil koste, er imidlertid uklart.

– Ingen kan si noe om det, sier Ørsal Johansen.

Men landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) vedgår at den totale prislappen etter all sannsynlighet blir høyere enn den rammen som hittil er lagt til grunn.

Noe av årsaken til usikkerheten er at mens den gamle ordningen fulgte noen standardiserte satser, blant annet for tispetillegg, vil det nå bli en individuell takst for omkring 180 ulike pelsdyrbruk.

En beregning av skinnpriser og vurdering av forventet salgsverdi i et marked uten forbud mot hold av pelsdyr, skal dessuten inngå i grunnlaget for taksering og verdivurdering av pelsdyranlegg, fremgår det av avtalen.

Rammen for den forrige ordningen var anslått til vel 800 millioner kroner.

– Jeg vil tro denne ordningen er i hvert fall på det dobbelte, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Det vil i så fall bety at kompensasjonen kan komme til å koste staten omkring 1,5 milliarder kroner.

Før sommeren?

Frp og regjeringspartiene definerer saken som et «ekspropriasjonsartet inngrep» – til tross for at regjeringen tidligere har sagt at det ikke var snakk om ekspropriasjon. Begrepet betyr at staten fratar noen deres eiendom med tvang, og at de derfor får en økonomisk kompensasjon for det.

Den nye ordningen må forankres i en forskriftsendring. Landbruksministeren sier den skal på plass så snart som mulig.

– Jeg skal gjøre det jeg kan for å få den ferdig før sommeren. Det tar fire-fem uker å utarbeide forskriften og etterpå skal den på høring. Det betyr at den tidligst vil være klar i mai-juni, sier Bollestad.

«Uverdig prosess»

Det var Venstre som i regjeringsforhandlingene, først på Jeløya i 2018 og så på Granavolden i fjor, fikk gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025.

Men diskusjonen om erstatning for pelsdyrbøndene som tvinges til å avvikle, har vært lang og kronglete. Ordningen har flere ganger vært jekket betydelig opp.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet rettet tirsdag hard kritikk mot regjeringens håndtering av saken.

– Dette har vært en uverdig og usaklig lang prosess som har satt folk på pinebenken, sier Aps Terje Lien Aasland til NTB.

– Det viktigste for oss er at saken avsluttes med et snev av anstendighet, sier Pollestad.

Her er forslaget det blir flertall for: 

1: Stortinget ber regjeringen om å endre kompensasjonsordningen for pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr 15. januar 2018 og som rammes av vedtaket i Stortinget 13. juni 2019 om forbud mot hold av pelsdyr, slik at det gis kompensasjon som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep.

2: Stortinget ber regjeringen om å erstatte gjeldende kompensasjon basert på bokført verdi og/eller antall avlstisper, med en økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdretterne basert på verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg.

3: Stortinget ber regjeringen om å utforme et opplegg for taksering av pelsdyranlegg basert på faglige verdivurderinger som tar utgangspunkt i ekspropriasjonsrettslige regler.

4: Stortinget ber regjeringen om å videreføre øvrige ordninger tilknyttet avvikling av pelsdyrnæringen som fastsatt i gjeldende forskrift.

VG skriver at regjeringspartiene i tillegg har gjort en avtale som følger:

Det er enighet om at kompensasjonsordningen skal utformes som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep.

Ved utforming av forskrift som skal gi grunnlag for taksering og verdivurdering av pelsdyranlegg skal det benyttes:

  • En diskoteringsrente på fire prosent
  • En diskoteringsperiode på 100 år
  • Forutsetninger om skinnpriser som gjenspeiler gjennomsnittspriser basert på trendutvikling og -beregning
  • En vurdering av forventet salgsverdi i et marked uten forbud mot hold av pelsdyr