ScreenShot_14.09.2022_19_18_35

Fritzøe Skoger kjøper skogeiendommer i Telemark

14. september 2022

Michael Stang Treschow styrker sin satsning på skogdrift og kjøper gjennom selskapet Fritzøe Skoger, to eiendommer på til sammen 34.000 dekar i Skien og Bamble. Nærheten til selskapets øvrige eiendommer gir grunnlag for god forvaltning og effektiv drift.

Det er skogeiendommene Vold og Nenset Brug i Skien og Hellestvedt Bruk i Bamble som overtas. Fritzøe Skoger kjøpte de to skogeiendommene i konkurranse med norske og internasjonale interessenter. Selger av eiendommene er Cappelen Forestry. Partene ønsker ikke å offentliggjøre salgssummen.

Etter kjøpet eier Fritzøe Skoger 734.000 dekar skog og utmark i områder fra Larvik til Kongsberg, Grenland og Vinje. 457.000 dekar av den er produktiv skog. Treschow-familien har eid skogsvirksomheten gjennom syv generasjoner.

– Jeg er glad for å ha overtatt eiendommene og ha sikret fortsatt norsk eierskap. Vi utvider med dette skogdriften vår i nærområdet og kan produsere enda mer råvarer til det grønne skiftet. Målet er å bidra sterkt til fremtidsrettet og klimavennlig verdiskaping. Mine skoginvesteringer har evighetens perspektiv og jeg vil gjerne kjøpe mer, sier Michael Stang Treschow.

Fritzøe Skoger forvalter eiendommene med basis i bærekraftig utvikling og ressursutnyttelse. De er viktige arenaer for næring, biologisk mangfold og rekreasjon. Stang Treschow er selv en entusiastisk bruker av skogen til alle årstider.

– De to nye eiendommene passer godt inn i Fritzøe Skoger. De er sentralt plassert med tanke på logistikk og tømmermarkeder innenlands og utenlands. Vi oppnår stordriftsfordeler gjennom hele verdikjeden, blant annet ved hjelp av digitale planleggingsverktøy og lasertakster, sier Stang Treschow.

Kilde: Pressemelding fra Fritzøe Skoger