Foto: TINE
Foto: TINE

Fortsatt to meierier i Finnmark

27. januar 2021

Styret i TINE SA har i dag konkludert med å ikke gjennomføre utredning av meieristrukturen i Finnmark nå. I stedet gjennomføres et forbedringsprosjekt på meieriene i Tana og Alta.

 

I styremøtet 12. februar 2020 ble det vedtatt å sette i gang utredning av TINE Meieriet Sem, TINE Meieriet Alta og TINE Meieriet Tana. Sommeren og høsten 2020 har TINE prioritert utredningen av Sem og konsernstyret vedtok å videreføre både produksjon, lagerdrift og distribusjon på Sem under forutsetning av at det gjøres konkrete tiltak for å redusere kostnadene.

 

Lite å hente på å endre meieristrukturen

Oppdaterte beregninger for Nord-Norge og erfaringer fra Sem tyder på at det er lite å hente med å endre på meieristrukturen i Nord-Norge.

– Erfaringer fra strukturutredningen på Sem viser at reduserte produksjonskostnader raskt «spises opp» av økte logistikk-kostnader. Driften i Nord-Norge kjennetegnes av lange transportavstander og høye transportkostnader. Et strukturprosjekt er svært ressurskrevende, og med så begrenset potensiale antas effekten å være større ved andre forbedringsprosjekter, sier konserndirektør Per Ivar Berg.

 

Forbedringsprosjekt i Alta og Tana i stedet for strukturutredning

Selv om 2020 har vært et bra år for TINE økonomisk ser vi tydelig at TINE taper andeler. Målet om å redusere kostnadene og bedre konkurransekraften gjennom effektiv drift er ikke blitt mindre viktig. Derfor settes det i gang et forbedringsprosjekt som undersøker muligheter for kostnadseffektivisering ved meieriene i Alta og Tana, men innenfor dagens struktur.

 

Involvere lokal ledelse og medarbeidere

I Sem-utredningen kom lokal ledelse og de tillitsvalgte med mange gode og konstruktive innspill for å redusere kostnadene.

– Vi tar med oss denne erfaringen til Finnmark og kommer til å utfordre og involvere lokal ledelse og medarbeiderne til å komme med gode innspill og forslag til forbedringer, sier Berg.

Kilde: Pressemelding fra TINE