Illustrasjonsfoto: F.Meyer
Illustrasjonsfoto: F.Meyer

Fortsatt strømstøtte for inntil 60 000 kWt for jordbruket

19. desember 2022

Taket for strømstøtte til jordbruket videreføres på 60 000 kWt pr. måned også etter nyttår. Det kommer til å bli vedtatt i Stortinget i dag når budsjettet for Landbruks- og matdepartementet blir behandlet.

I et såkalt løst forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV heter det: “Stortinget ber regjeringen videreføre maksimalgrensen for støtteberettiget forbruk i den midlertidige strømstøtteordningen for primærprodusenter i jordbruket på 60 000 kWt per måned per foretak ut andre kvartal 2023″

Forslaget ble vedtatt med stort flertall, bare Høyre og FrP stemte i mot.

– Når landbruket sitt budsjett blir diskutert i Stortinget seinare i dag, kjem Sp, Ap og SV til å leggja fram eit felles forslag om å vidareføra straumstøtta til landbruket med eit tak på 60.000 kWh. Vidareføringa gjeld for første halvår 2023, sier Geir Pollestad (SP),  til Jærbladet.

– Dette har vi vært veldig tydelige på i lang tid, og det er bra Stortinget tar grep etter våre innspill. Dette gir nødvendig forutsigbarhet for mange matprodusenter, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming til Bondelagets nettside.

Kilde: Stortinget.no