Løsdriftsfjøs.
Foto: Tine Mediebank

Fortsatt stor melkeproduksjon

11. mars 2019

Melka fortsetter å strømme inn til meieriene. Det er ved utgangen av februar innveid 269 millioner liter melk, nesten 4 prosent mer enn i fjor. Fettinnholdet er fortsatt høgt med 4,36%(4,26 i 2018), også proteininnholdet er imponerende høgt med 3,44 % (3,38% i 2018).

Det er tydelig at de økte kvotene på slutten av fjoråret fortsatt har effekt på melkeproduksjonen. Produsentene har ikke satt på bremsene enda, men utsetter tilpassingen til lavere kvoter til senere i året. Det er spesielt i Trøndelag at det produseres mer melk enn ifjor, så langt i år har trønderske melkeprodusenter økt leveransene  med 8,1 prosent. men også i de områdene som var sterkest rammet av tørke er det en liten økning i produksjonen.

Oversikt over melkeleveranser for januar og februar.
Alle tall i 1000 liter

Fylke              2019      2018   Endring
Østfold          5 705       5 583   +2,2%
Akershus      4 603       4 428   +4,0%
Hedmark     14 839    14 732    +0,7%
Oppland       28 110    27 615    + 1,8%
Buskerud        5 748     5 684   + 1,1%
Vestfold          2 921      2 804   +4,2%
Telemark        2 488     2 413    +3,1%
Aust-Agder    2 246      2 115    +6,2%
Vest-Agder    5 489      5 192    +5,7%
Rogaland      36 490   34 833  +4,8%
Hordaland    14 441    14 007   +3,1%
Sogn/Fjord   21 246    20 705  +2,7%
Møre/Roms  24 564   24 331   +1,0%
Trøndelag     58 862   54 470   +8,1%
Nordland      17 664    17 629    +0,2%
Troms              5 265      5 413    -2,7%
Finnmark        3 286     3 286   -1,9%

Kilde: Tine.no