Mink
Foto: Norges Pelsdyralslag

Fortsatt håp om full kompensasjon for pelsdyrbøndene

7. juni 2019

Flere politikere i FrP og Høyre sier til Stavanger Aftenblad at de vurderer å bryte ut og stemme for full kompensasjon til pelsdyrbøndene. Blant dem er Roy Steffensen, Carl I Hagen og Kristian Tonning Riise.

Alle partier bortsett fra Senterpartiet vil stemme for loven som forbyr pelsdyrhold. Men Arbeiderpartiet har varslet at de vil gi full kompensasjon for de som blir rammet. Hvis en samlet opposisjon stemmer for full kompensasjon, krever det at fire representanter fra regjeringspartiene bryter ut for at det forslaget skal få flertall.

Roy Steffensen (Frp) konstaterer at livsverket fratas pelsdyrbønder uten at de tilsynelatende blir riktig kompensert. – Det synes jeg er veldig problematisk, sier han til Stavanger Aftenblad.
Steffensen er «svært skuffet» over at individuell kompensasjon skal beregnes basert på bokførte, ikke reelle, verdier. Med mindre avtalen bedres innen voteringen torsdag, sier Frp-toppen at han ikke har samvittighet til å stemme for enigheten.

Kristian Tonning Riise (H) bekrefter at han vil stemme mot den inngåtte avtalen. – Ja, det stemmer. Jeg var i utgangspunktet innstilt på å stemme for nedleggelse i tråd med regjeringsplattformen, selv om jeg personlig er motstander av det. Da mener jeg en klar forutsetning er at staten fullt ut erstatter de verdiene som går tapt når næringen legges ned. Opplegget som er lagt fram nå, legger ikke opp til det, sier han til Stavanger Aftenblad.

Nettavisen skriver i kveld at 10 fylkesledere i Høyre har sendt brev til til statsminister Erna Solberg, der de ber om at pelsdyrbøndene får bedre kompensasjon.
– Å legge bokført verdi på en pelsdyravlsbedrift til grunn for utmåling av kompensasjon er ikke i tråd med dette. Det vil påføre mange i næringen store tap, skriver fylkeslederne i brevet.

Fylkesleder i Rogaland Høyre Elin Schanche, mener at prinsipper fra når staten eksproprierer eiendom for eksempel for å bygge vei, må tas i bruk for å gi de berørte bøndene nok kompensasjon.

– Dette er noe som brukes når noen taper eiendom, som de jo gjør her. De taper næringsgrunnlaget sitt og taper mange millioner kroner. Ved å bruke ekspropriasjonsrettslige prinsipper vil de kunne få større rettsvern og det blir gjort skjønnsmessige vurderinger – i hvert enkelt tilfelle, forklarer hun.

Kilde: Stavanger Aftenblad og Nettavisen