Skurtresker
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Første prognose: Ser ut til å bli et meget godt kornår.

13. august 2019

I dag la Norske Felleskjøp fram den første prognosen for årets kornavling. Hvis den slår til, blir årets avling 12 prosent større enn gjennomsnittet for de siste 5 år. Det er særlig kveiteavlingen som ligger an til å bli rekordstor, nesten på linje med 2008.

Kommentar til prognosen fra Sindre Flø, fagsjef markedsregulering i Norske Felleskjøp. 
“Prognosen tilseier god tilgang av norsk korn og proteinvekstar; 12 prosent over femårssnittet. Behovet for å importere kornråvarer blir difor mindre enn vanleg. Andelen matkorn er sett med utgangspunkt i historiske data, men dette vil avhenge av at kornet kjem i hus i tide i vekene framover. Andelen hausta som matkorn er førebels usikker. Det er svært stor andel av kveiten som vart sådd i fjor (haustkveite) og det vil truleg bli overskott av desse sortane (klasse 4 og 5). Eventuelle overskott vil bli handtert gjennom marknadsreguleringa som overlagring til neste sesong eller som omdisponering til bruk i kraftfôr.
Forbruket av matkorn hos norske matmjølmøller går ned, særleg for matkveite. Også forbruket av kraftfôr går ned, men frå eit ekstra høgt nivå i 2018/2019.”

Her er utdrag av dagens prognose. Det må understrekes at det det er veldig lite som er tresket enda, og været i ukene framover avgjør hvor bra det blir til slutt.

Tilgang norsk korn ( i tonn)

Tilgang norsk korn
Tabell: Norske Felleskjøp

Gjennomsnittsavling 480 kg pr. dekar.

Avling pr. dekar
Tabell: Norske Felleskjøp

Lite behov for import av fôrkorn

Årets gode avling gir lite behov for import av fôrkorn. Det anslås nå at nødvendig import blir på 115 000 tonn matkorn og 312 000 tonn fôrkorn. Til sammenligning måtte vi etter fjorårets tørke importere 206 000 tonn matkorn og 812 000 tonn fôrkorn.

Kilde: Norske Felleskjøp.