Kjell Tore Klaussen

Først isbrann, så storm.

13. juli 2018

Melkeprodusent Kjell Tore Klaussen på Vega i Nordland har opplevd en meget spesiell vår og forsommer. Som hos mange andre på Vega hadde 70 til 80 prosent av arealet overvintringsskader, og Klaussen måtte pløye opp og så 150 dekar. Fredag 15. juni begynte det å se bra ut, de nysådde engene var grønne og fine. Da kom det en storm som tok med seg både matjord og det nysådde graset som ikke hadde fått et sterkt nok rotsystem.

Grøfta er fylt med jord
Foto: Kjell Tore Klaussen. Her ser vi ei åpengrøft fylt med jord etter stormen.

Da stormen hadde lagt seg viste det seg at 90 dekar var så ødelagt at han måtte så for andre gang denne sesongen. I tillegg måtte han renske  åpengrøftene som hadde blitt fylt opp med jord. Klaussen forteller at det var en nesten uvirkelig opplevelse når stormen sto på som verst, det var ikke mulig å oppholde seg utendørs. Det var det han kaller fallvind fra Gullsvågfjellet, som gjorde at vinden var spesielt sterk i området rundt hans gård.

Nå nesten 4 uker etter stormen begynner gjenlegget å spire fint igjen, og Klaussen håper å få tatt en slått en gang i september. Han har sådd vintersterk frøblanding blandet med flerårig raigras etter råd fra Norsk Landbruksrådgiving. Om avlinga blir dårlig i år har han godt håp om at neste år skal bli bra med så mye ung eng.
I år mangler han selvfølgelig mye fôr, første slåtten ga bare 30 prosent av et normalår. Han håper å få tak i 4-500 rundballer fra en bonde i Mosjøen, og med økt bruk av kraftfôr håper han i alle fall å beholde de 50 melkekyrne og kviger igjennom vinteren. Men oksekalvene han vanligvis fôrer opp blir solgt.

Variabelt på Sør-Helgeland

Knut Alsaker i Norsk Landbruksrådgiving sier det er store variasjoner i grasavlingene på Sør- Helgeland. Det var til dels store overvintringsskader, særlig på Vega. Det har også kommet lite nedbør i dette området, men han snakker ikke om noen krise. Men sjøl i et normalår så har Sør-Helgeland litt for lite grovfôr, det er et område der det har blitt satset hardt på både melkeproduksjon og kjøttproduksjon på storfe de siste åra.

Det er Alsaker som har gitt råd om å ta med flerårig raigras i frøblandinga der det har vært store overvintringsskader, han sier det er litt gambling, men stort sett berger raigraset i alle fall ett eller to år i de beste områdene på Sør- Helgeland.

Til slutt i samtalen med Landbruk24 kommer Alsaker med et lite hjertesukk når det gjelder ordninga med avlingsskadeerstatning. Sjøl i år med store overvintringsskader klarer de fleste med stor innsats å få til så mye fôr at de akkurat kommer på 70 prosent av den normalavlinga som er fastsatt for området (540 FEm pr.dekar), og dermed får de ingen erstatning. Men da har de hatt store kostnader med jordarbeiding og såfrø.