Illustrasjonsfoto: F.Meyer
Illustrasjonsfoto: F.Meyer

Forslag til satser for omsetningsavgifter i 2024

11. desember 2023

Omsetningsrådet foreslår økte satser for omsetningsavgift for de fleste kjøttslag i 2024. For egg er det en liten reduksjon, mens det foreslås uendret sats for melk og fjørfekjøtt. Det er Landbruks- og matdepartementet som gjør endelig vedtak om satsene.

Her er forslaget fra Omsetningsrådet:

Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften på ku- og geitemelk fastsettes til 7 øre per liter fra 1. januar 2024.»

1. Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften på egg og fjørfekjøtt fra og med 1. januar 2024 fastsettes til:

Egg

kr 0,90 per kg

Kjøtt av kylling

kr 0,28 per kg

Kjøtt av kalkun

kr 0,28 per kg

 

2. Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at maksimalsatsen for omsetningsavgiften på kjøtt av storfe fastsettes til kr 5,00 per kg fra og med 1. januar 2024.
 

3. Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at maksimalsatsen for omsetningsavgiften på kjøtt av sau og lam fastsettes til kr 3,00 per kg fra og med 1. januar 2024.
 

4. Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at maksimalsatsen for omsetningsavgiften på kjøtt av svin fastsettes til kr 3,00 per kg fra og med 1. januar 2024.
 

5. Under forutsetning av at Landbruks- og matdepartementet fastsetter maksimalsatser som anbefalt i punkt 2—4, fastsettes satsene for omsetningsavgift på kjøtt for 2024 som følger:
 

Kjøtt av storfe:

 

F.o.m. 01.01.2024

kr 2,70 per kg

F.o.m. 04.03.2024

kr 3,70 per kg

F.o.m. 01.04.2024

kr 2,60 per kg

F.o.m. 30.09.2024

kr 4,10 per kg

F.o.m. 11.11.2024

kr 3,20 per kg

 

 

Kjøtt av lam:

 

F.o.m. 01.01.2024

kr 2,00 per kg

F.o.m. 29.07.2024

kr 1,00 per kg

F.o.m. 09.09.2024

kr 2,00 per kg

 

 

Kjøtt av sau:

 

F.o.m. 01.01.2024

kr 2,00 per kg

 

 

Kjøtt av svin:

 

F.o.m. 01.01.2024

kr 2,10 per kg 

 

 

For kjøtt av svin gjelder satsen også for purke og råne.»

Kilde: Protokollen fra Omsetningsrådet.