Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

Forholdstalllet for kumelkkvoter fastsatt til 1,04.

22. august 2018

I dag har Landbruks- og matdepartementet endelig fastsatt forholdstallet for kumelkkvoter til 1,04. 

Det er gjennomført ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk. Det nye forholdstallet for disponibel kvote for kumelk settes til 1,04 for 2018. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket for kumelk heves til 936 000 liter.

Det er jordbruksorganisasjonene, Tine, Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet som deltar i kvotedrøftelsene. Tine anbefalte å heve forholdstallet for disponibel kvote, på bakgrunn av årets tørkesommer og usikkerhet om tilgang på fôr, utvikling i avdrått og slakting.

I kvotedrøftingene uttrykte også Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag bekymring for fôr­situasjonen og de langsiktige konsekvensene av økt slakting. Organisasjonene støttet Tines ønske om å heve forholdstallet til 1,04 for 2018, og dette ble altså resultatet av forhandlingene.

Her er protokollen fra møtet

Kilde: Norges Bondelag