Melkeku
Foto: Bo Mathisen

Forholdstallet er fastsatt til 0,96 for kumelk og 0,94 for geitemelk.

18. november 2019

I dag har Landbruks- og matdepartementet etter drøfting med faglaga fastsatt forholdstallet for melkekvoter for kumelk til 0,96. For geitemelk blir forholdstallet 0,94. Tallet for geitemelk er 1 prosent høyere enn anbefalt fra TINE.

Les protokollen fra møtet her

Det største kuttet på forholdstall etter avtalen om nedskalering, vil komme i kvoteåret 2021.

– Framover blir det et redusert marked for melk, og derfor må forholdstallet settes lavere. Det viktigste her er å få markedet i balanse, sier Lars Petter Bartnes leder i Norges Bondelag

– Jeg er glad for at det ikke er behov for å sette forholdstallet enda lavere nå. I fastsettelsen av hvor mye melk som kan produseres i årene framover, blir det viktig å følge markedet tett, sier Lars Petter Bartnes.

Forholdstallet for geitemelk beholdes på samme nivå som i dag, 0,94, etter innspill fra faglaga.

Artikkelen oppdateres.

Kilde: Norges Bondelag, Landbruks- og matdepartementet.