Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Forhandlingsgevinst for både 2022 og 2023

18. mai 2022

Det er mange tall som svirrer i lufta etter årets jordbruksoppgjør. Her er det gjort en sammenligning mellom tilbud og avtale. Det viser at forhandlingsgevinsten for 2022 er ca 10 200 kroner pr. årsverk og 9000 kr pr årsverk for 2023.

 

Alle disse tallene er kroner. pr. årsverk som skal dekke arbeid og egenkapital. 

Utgangspunktet er at Budsjettnemnda beregnet at vederlaget for 2022 før forhandlingene var 386 100 pr. årsverk, det var 58 500 kroner mindre enn det som ble forutsatt da Stortinget fastsatte fjorårets jordbruksoppgjør. Dette ble kompensert i statens tilbud. I tillegg ble det tilbudt 18 270 kr/årsverk i inntektsøkning i 2022. Dette er etter forhandlingene økt til 28 500 kr/årsverk. 

For 2023 kom staten med et tilbud om 55 000 kr/årsverk økning fra det kompenserte 2022 nivået, mens den endelige avtalen gir et tillegg på 64 000 kr/årsverk fra 2022 etter kompensasjon til 2023. Av de 64 000 regnes 24 000 som inntektsutvikling som andre grupper, og 40 000 som tetting av inntektsgapet.

Det er riktig å nevne at for korn var tilbudet fra staten bedre enn den endelige avtalen.

Kilde: Norges Bondelag