Bollestad foran hogstmaskin
Foto: Landbruks- og matdepartementet

Foreslår krisepakke til skogbruket

5. mai 2020

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad kom i dag med en lekkasje fra revidert nasjonalbudsjett. Den besto i 50 millioner såkalt friske midler som skal hjelpe skogsentreprenørene til å holde hjula i gang. Det skal skje gjennom et tilskudd til skogsdrifter som ellers ikke ville blitt gjennomført. Bevilgningen er avhengig av støtte i Stortinget. Det skriver Norsk Skogbruk

Bollestad kom ikke med noen detaljer om utformingen, men det ligger an til et kubikkmeterbasert tilskudd til skogeiere som setter i gang tynningsdrifter og drifter i vanskelig terreng og med lang driftsvei. – Vi har spilt inn et tilskudd på 50 kroner pr m3 for tynningsdrifter og mellom 50 og 120 kroner for drifter i vanskelig terreng og /eller lang driftsvei. Da vil disse pengene kunne utløse rundt 700 000 mekstra, sa Per Skorge i Skogeierforbundet. Det bekreftes fra LMD at tilskuddet skal tildeles skogeierne, ikke direkte til entreprenørene eller tømmeraktørene, slik det ble åpnet for med det ekstraordinære plantetilskuddet.

– Jeg har lyttet til skog- og trenæringen og er glad for å kunne legge fram denne tiltakspakken som bidrag til å holde oppe hogstaktiviteten i skogbruket i denne krevende tiden. Jeg er imponert over de dyktige skogsentreprenørene jeg har møtt og den utrolig viktige jobben de gjør. Tiltakene vil også bidra til å holde hjulene i gang i den delen av skogindustrien som bruker mest massevirke. Midlene skal bli satt i arbeid så snart Stortinget har fattet sitt budsjettvedtak for revidert nasjonalbudsjett, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Kilde: Norsk Skogbruk