Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Foreløpig vurdering: Nok norsk grovfôr

14. september 2023

Etter en sommer med tørke, mye nedbør, flom og ras er det flere som har utfordringer knyttet til kvalitet og mengde på grovfôret. Men Landbruksdirektoratet vurderer det slik at det er nok norsk grovfôr på nasjonal basis.

Landbruksdirektoratet følger situasjonen tett i hele landet, og holder løpende dialog med blant annet statsforvalteren i aktuelle fylker og Norsk landbruksrådgiving. Så langt i sesongen er vurderingen at det finnes nok grovfôr på nasjonal basis, og de som mangler grovfôr må oppsøke aktører som kan ha overskudd å selge.  

Det er vanligvis import av høy gjennom kvoter som Landbruksdirektoratet selger på auksjon. Blant annet en kvote på høy på 35 000 tonn fra EU. Dersom man eier en andel av kvoten, gir det rett til å importere sin andel uten tollavgift. Den som eier kvoteandel, kan selge dette dersom de ikke har behov for det. 

Hvis det viser seg at tilgangen på grovfôr ikke er tilstrekkelig, kan det være aktuelt å legge til rette for import for å dekke underskuddet. Tilretteleggingen skjer ved at tollavgiftsatsen settes ned, men tollavgiftssatsen skal ikke settes så lavt at det ødelegger for de norske prisene i markedet.  

Tollvernet reguleres i hovedsak av Forskrift om administrative nedsettelser av tollavgiftssatser for landbruksvarer. Landbruksdirektoratet kan innrømme generelle tollavgiftsnedsettelser «for å hindre alvorlige markedsforstyrrelser». Hvorvidt det foreligger en «alvorlig markedsforstyrrelse», avgjøres på grunnlag av en konkret og helhetlig vurdering av markedssituasjonen for den aktuelle varen. 

Ved vurderingen er blant annet følgende momenter av betydning: 

-om det er norsk vare tilgjengelig i markedet, 

-om det eksisterer norskproduserte substitutter /alternativer. 

-om det er ubrukte importkvoter.

Kilde: Landbruksdirektoratet