Veksthus
Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av driftsbygninger fra 2025.

3. juli 2018

Regjeringen har vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket fra 2025.  – Forbudet sender et klart signal om at vi nå skal over på fornybare oppvarmingsløsninger – fossil olje til oppvarming hører fortiden til, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).
Gartnerforbundet

Forskriften kan du lese her

I fjor offentliggjorde regjeringen et omfattende forbud mot bruk av mineralolje (fyringsolje og parafin) til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg (yrkesbygg) fra 2020. Regjeringen sendte samtidig på høring en tilleggsregulering med forslag om å utvide oljefyrforbudet til å gjelde også oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger fra 2020

Etter en vurdering av høringsinnspillene har Regjeringen nå vedtatt at forbudet også skal omfatte bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket fra 1.1.2025, og av midlertidige bygninger fra 1.1.2020. Høringen har vist at det for driftsbygninger i landbruket kan være spesielle utfordringer med å skifte oppvarmingsløsning, blant annet fordi behovet for effekt kan være spesielt stort i perioder. En utsatt frist vil gi byggeierne i landbruket nødvendig tid til å finne de riktige fornybare oppvarmingsløsningene.

Kommentar fra Norsk Gartnerforbund

Regjeringen har vedtatt å innføre forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket. Unntak er gjort for korntørking og ved driftsforstyrrelser i kraftsystemet og annen alternativ oppvarming. Det unntaket er Norsk Gartnerforbund (NGF) svært fornøyd med. Det betyr at hvis strømmen kobles ut eller forsvinner av andre årsaker, kan vi fortsatt benytte mineralolje som sikkerhet. Det vi ikke er så fornøyd med, er at produksjon av varer i landbruket ikke får samme betingelser som annen vareproduksjon som gis unntak i forskriftens §2b. Vi innser at at bruk av mineralolje ikke er framtidsrettet, men vi synes ikke det er rimelig å stille strengere krav til vareproduksjon i landbruket enn i andre næringer. For veksthusnæringen er det vesentlig å påpeke at vi ikke varmer opp veksthusene for bekvemmelighets skyld, men at riktig temperatur gir optimal fotosyntese, CO2-fiksering og derav rask produksjon av grønnsaker og planter. Varme i veksthus er prosessvarme. Kun 5% av hele veksthusnæringens energibehov dekkes av mineralolje. Det tilsvarer forbruk til 20 vogntog i normal drift.

NGF mener at vedtaket er gjort på svakt faktagrunnlag. Myndighetene har ikke kunnskap om hvor mye mineralolje som benyttes i verken veksthus eller andre landbruksnæringer.  Forøvrig tar vi vedtaket til etterretning og regner med at flere gartnerier nå vil velge å gå over til gass (biogass, propan eller naturgass).  Med bakgrunn i den aktuelle mangel på CO2 levert på tank, er det en fornuftig løsning å produsere egen CO2 fra en eller annen form for gass.

Kilde: Pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.