Sauer på fjellbeite
Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Forbud mot å flytte sau i deler av Trøndelag

16. september 2019

En ny soneforskrift for mædi innføres fra mandag 16.9.19 klokken 16:00. Forskriften er innført i deler av Trøndelag for å hindre at smitten sprer seg til nye besetninger. Regelverket omfatter 28 kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag og Fosen. De smitteforebyggende tiltak denne sonen omfatter er helt avgjørende for å begrense omfanget av utbruddet. Mædi er en sykdom som utvikler seg langsomt. Det er krevende å finne smitten.

Forbudt å flytte sau inn og ut av mædi-sonen

For å hindre smittespredning må vi hindre at dyr flyttes ut av sonen. Det åpnes likevel for flytting der dyr sendes til slakt eller skal hjem fra utmarksbeiter og de ikke fraktes sammen med dyr fra andre besetninger.

For å få oversikt over situasjonen må vi også hindre at dyr flyttes inn i sonen. Her er det på samme måte tillatt med flytting til slakteri og ved hjemhenting. Det er også tillatt å flytte værer inn i sonen der avsenderbesetningen og dyret er testet for mædi med negativt resultat eller søyer som har fått tillatelse fra Mattilsynet.

Det er forbudt å flytte sau av begge kjønn mellom besetninger. For å stoppe smitte må vi hindre kontakt mellom dyr fra forskjellige besetninger. Det er derfor nå innført forbud mot å flytte dyr mellom besetninger innenfor mædisonen. Det er heller ikke tillatt å avholde kåringer for værer.

Det er forbudt å transportere sau fra forskjellige besetninger på samme bil med noen unntak. Se nedenfor. Sonen omfatter følgende kommuner i Trøndelag:

Vikna, Leka, Nærøy, Namsskogan, Røyrvik, Fosnes, Høylandet, Flatanger, Namsos, Overhalla, Grong, Lierne, Namdalseid, Snåsa, Verran, Steinkjer, Inderøy, Indre Fosen, Verdal, Frosta, Levanger, Stjørdal, Meråker, Osen, Roan, Åfjord, Ørland og Bjugn.

Noen unntak

De fleste henter sauene ned fra beitene i disse tider. Det er tatt hensyn til i forskriften. Sanking og skilling kan gjennomføres som planlagt. Så er det noen enkle tiltak som dere må gjøre for å hindre kontakt med dyr når de transporteres hjem. Dyr fra en besetning kan ha kontakt.

Eksempel: Har du et dyr fra en annen besetning som du skal ta med så lag et skille mellom disse og dine dyr under transporten.

Det åpnes for noen unntak:

  • I visse tilfeller flytting av dyr som skal til slakt
  • Når de skal hjem fra utmarksbeite, der de er testet og har fått tillatelse
  • Dersom avsenderbesetning og dyret/dyrene som skal flyttes er testet for mædi med negativt resultat, kan værer flyttes innenfor værsamarbeid og livdyr kan flyttes innenfor livdyrsamarbeid
Tillatt å flytte i enkelte situasjoner med negativ mædiprøve

Dersom avsenderbesetning og dyret/dyrene som skal flyttes er testet for mædi med negativt resultat, kan værer flyttes innenfor værsamarbeid og livdyr kan flyttes innenfor livdyrsamarbeid.

Husk at alle driftsenhetene (flokkene) som er med i værsamarbeidet skal testes. Det samme gjelder ved flytting av dyr innenfor livdyrsamarbeid; alle driftsenhetene (flokkene) i livdyrsamarbeidet må teste negativt for mædi før dyr kan flyttes mellom besetningene.

Du kan også starte opp med sau fra en besetning dersom avsenderbesetning og dyrene som skal flyttes er testet for mædi med negativt resultat.

Mædiprøvene er gyldige i 6 måneder.

Les mer
Om Mædi 
Se også Nytt tilfelle av mædi hos sau i Trøndelag

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet.