Norske matvarer
Foto: Matmerk

Forbrukerne gjør mer bevisste matvalg.

15. juli 2020

Flere forbrukere har fått øynene opp for at deres valg i matbutikken betyr noe. Det viser undersøkelser Matmerk har gjort før og under koronakrisen. – Endelig er norske forbrukere sin makt bevisst, sier Nina Sundqvist, administerende direktør i Stiftelsen Matmerk.

Flere forbrukere opplever økt forbrukermakt og at deres valg i matbutikken betyr noe. Matmerk har gjort undersøkelser både før (februar) og under (april) koronakrisen tilknyttet Nyt Norges faste vårkampanje. Et av spørsmålene var:

Hva tenker du om din egen makt som forbruker og hva valgene dine betyr for:

  • Å sikre arbeidsplasser over hele landet
  • Å opprettholde levende bygder og et aktivt landbruk over hele landet
  • Tilgang på ren og frisk mat i norske butikker

 

Andelen som sier at deres matvalg er med på å sikre norske arbeidsplasser, har økt betraktelig fra februar til april, fra 58% til 73 %. En økning på 14 %.

På spørsmålet om forbrukervalg i matbuitkken betyr noe for å sikre tilgang på frisk og ren mat i norske butikker er det 75 %  som er sier at deres valg har stor/svært stor betydning. En oppgang på 13 % fra februar til april.

Det er også 75% som sier at deres valg betyr mye for å sikre et aktivt landbruk over hele landet. En økning på 9% fra april.

– Dine valg som forbruker er viktig. Den matmakten norske forbrukere har, må de bruke. Første steg er å bli mer bevisst på den makten man faktisk har, sier Nina Sundqvist, administrende direktør i Stiftelsen Matmerk.

Korona-effekt

Det er MediaCom Insight som har gjennomført undersøkelsen på vegne av Stiftelsen Matmerk. De er ikke tvil om at koronakrisen har hatt en effekt på forbrukernes opplevelse av egen matmakt. Fra februar til april har fokuset på norsk mat, stengte grenser, importvern og grensehandel økt betraktelig. I tillegg har både Nyt Norge og andre mataktører hatt tydelige kampanjer om viktigheten av å velge norsk.

Koronakrisen ser ut til å ha styrket forbrukernes bevissthet rundt egne matvalg i butikken og hva det å velge norsk mat betyr for samfunnet.

– “Nyt Norge” er Norges offisielle merkeordning for norskprodusert mat. Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å få folk til å velge norsk mat i butikken. I tillegg skal den generiske markedsføringen vi gjør øke kunnskap hos forbruker om at deres matvalg betyr noe for arbeidsplasser, et aktivt landbruk og norsk matproduksjon. Da gjør det godt å se at dette blir stadig viktigere for norske forbrukere, avslutter Sundqvist.

Om undersøkelsen

Undersøkelsene ble gjennomført av MediaCom Insight for Matmerk. Den første i februar og den andre i april 2020. Begge er webbaserte undersøkelser i representative utvalg på 500 respondenter

Kilde: Pressemelding fra Matmerk