Lastebil som går på hydrogen/elektrisitet
Foto: Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri vil halvere utslipp fra transport.

27. desember 2018

Felleskjøpet Agri har som mål å halvere CO2-utslipp fra sin transport innen 2030. Som et ledd i dette arbeidet har Felleskjøpet reservert 50 Nikola Tre lastebiler. Nikola Tre er en hydrogen-elektrisk lastebil spesialutviklet for det Europeiske markedet og vil være å se på veiene i 2022.

Transport er avgjørende for Felleskjøpets virksomhet som strekker seg over hele Norge. Utslipp fra transportvirksomheten står for 2/3 av Felleskjøpets Co2-utslipp. Nikola Tre lastebilene, som nå er reservert, er et av flere tiltak som skal bidra til en betydelig reduksjon av utslipp.

-Tilgang til gode nullutslippsalternativ for de tyngste lastebilene er helt i tråd med den miljøvennlige utviklingen vi vil ha i Felleskjøpet. Vi har som mål å halvere våre utslipp knyttet til transport og har i lengre tid jobbet med alternativer som HVO, gass og biogass. Dette vil gi oss løsninger som på kort sikt kan bidra, men det er kun el og hydrogen som kan gi helt Co2-nøytrale løsninger, sier direktør for produksjon og vareforsyning i Felleskjøpet Halfdan Blytt.

Det er ingen tvil om at Nikola Tre allerede er populært på det norske markedet og i Europa forøvrig. To uker etter lanseringen hadde selskapet fått inn reservasjonen av en verdi på tilsvarende 3,2 milliarder kroner i Europa.

-Vi satser stort med 50 reservasjoner fra starten av. Med en så stor reservasjon ønsker vi å vise hvilke retninger vi vil gå i fremtiden, sier Blytt.

Ved bytte av 50 vanlige dieselvogntog til de nye Nikola Tre-lastebilene vil utslippsreduksjonen være på rundt 7000 tonn Co2 årlig, noe som tilsvarer 15 prosent av Felleskjøpets totale årlige utslipp.

Logistikk og transport tar klimagrep

Bevisstheten rundt klima og forpliktelsene Paris-avtalen gir er stor innen landbruket. Som alle andre næringer må landbruket omstille seg, og Felleskjøpet har de senere årene gjort en rekke tiltak for egen virksomhet. Logistikksjef Per Kenneth Øye i Felleskjøpet forteller at transport er høyt prioritert og reservasjonen av 50 Nikola Tre er et av flere tiltak som skal bidra til å kutte klimautslipp.

-Felleskjøpet har en rekke kommende tiltak når det gjelder klima og miljø. At bonden får levert sine driftsmidler til gården med minst mulig utslipp er målet vårt. Reduksjon i antall lass er avgjørende for å lykkes og flere vogntog med fleksible modulvogner har redusert antall kjøringer betraktelig, sier han.

Felleskjøpet har også inngått en kontrakt med Ulvan Rederi der rederiet investerer i verdens første LNG plug-in hybrid lasteskip. Denne båten kan ligge på landstrøm ved kai der dette er tilgjengelig og i tillegg fange strøm ved bruk av palleheisene ombord. Båten vil redusere utslippene av Co2 og NOX med henholdsvis 25 og 95 %. Båten skal gå i fast rute fra Oslofjorden til Tromsø og betjene Felleskjøpets egne fabrikker og havnelagre.

-Vi har i tillegg innført en ny type bulkutstyr levert av Muldoon i Nord-Irland. Dette gjør at lossetiden halveres. Så langt er det kun tre biler i drift med dette utstyret, men allerede gir dette 500 timer redusert tomgangskjøring årlig, sier Øye

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri.