John Arne Ulvan
Foto: Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri investerer i norsk kornproduksjon

2. juli 2019

Felleskjøpet Agri vil de kommende 5-7 årene investere opp mot 450 millioner kroner i anlegg og infrastruktur knyttet til kornproduksjon. Langsiktige investeringer skal sikre kapasiteten, styrke konkurransekraften og redusere klima-avtrykket til norsk kornproduksjon.

Norsk korn er viktig for matproduksjon og landbruk i hele Norge. 

Anleggsstrukturen knyttet til håndtering og foredling av norske kornressurser trenger vesentlig oppgradering og modernisering for å møte fremtidens krav til en effektiv og markedsorientert verdikjede. Nye forbrukertrender som økt fokus på sporbarhet, kortreiste råvarer og nisjeprodukter er eksempler på hvordan kundekravene til kornhåndtering skjerpes fremover. 

Nye investeringer skal sikre vår lokale tilstedeværelse i hele kornområdet kombinert med økt kapasitet i de områdene hvor det dyrkes mest korn. En mer forutsigbar styring av kornstrømmen skal sikre mer effektiv transport og håndtering av råvarer til kraftfor- og matmelindustrien. 

– En av Felleskjøpets viktigste oppgaver er å sikre grunnlaget for omsetting, behandling og lagring av norsk korn. For å trygge kornproduksjon for framtida vil vi derfor investere opp mot 450 millioner i vår korn-infrastruktur de neste 5-7 årene. Investeringene vil i hovedsak gå til kapasitet i de sentrale kornområdene i Trøndelag og på Østlandet og økt tilgjengelighet for bonden i skuronna, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.<

Arbeidet er allerede i gang. For inneværende sesong har Felleskjøpet bygget ny silokapasitet tilsvarende 6000 tonn som nå står klar på Stange. Videre er Østfoldkorn SA og Felleskjøpet i ferd med å bygge kornmottak, korntørke og lagringssiloer med 25000 tonn ny lagringskapsitet i Sarpsborg som vil stå ferdig sommeren 2020. 

Effektiviserer verdikjeden  

De nødvendige løftene vil kreve en effektivisering av hele verdikjeden for å frigjøre kapital. Effektiv kornhåndtering er også et godt klimatiltak. -Felleskjøpet har det siste året gjort en stor gjennomgang av verdikjeden for korn. I dette arbeidet har våre eiere, tillitsvalgte og kornprodusenter vært involvert. Gjennomgangen viser at det må investeres betydelig i anlegg som ligger strategisk plassert i varestrømmen.

Felleskjøpet vurderer på lengre sikt behovet for et nytt og større kornanlegg sentralt på Østlandet  for å legge til rette for best mulig kornlogistikk fra kornområdene

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri