Rundballer av halm
Foto: Morten Berntsen

Felleskjøpet Agri innfører halmgaranti

10. august 2018

For å sikre norske husdyrprodusenter bedre tilgang til dyrefôr, og skape større økonomisk forutsigbarhet for kornbønder, innfører Felleskjøpet Agri en kostnadsgaranti for kornprodusenter som tar vare på egen norskprodusert halm gjennom pressing og pakking. Garantiverdien av hele den potensielle halmproduksjonen er på 170 millioner kroner.

Store deler av landet opplever den verste tørken på mer enn 70 år. Det er en vanskelig situasjon for alle bønder, og de økonomiske konsekvensene er store.
Felleskjøpet er opptatt av at alle gode skadebegrensende tiltak som finnes blir benyttet. Berging av halm er et tiltak som burde vært finansiert som en del av en krisepakke til landbruket. Det er imidlertid nå halmen må berges.

– Halm som dyrefôr er i tillegg til å drøye grovfôret gjennom økt kraftfôrtildeling den viktigste løsningen på den krevende situasjonen vi står i. Beregningene våre tilsier at husdyrprodusentene har behov for all halm som finnes. Det er for store verdier på spill til at vi kan sitte og vente på en løsning fra regjeringen som kanskje ikke kommer. Derfor tar vi ansvar og innfører en garanti for berging av halm slik at kornprodusentene med sikkerhet vet at de får dekket kostnader til pressing og pakking av halm selv om de ikke har en kjøper når skuronna starter, sier Trond Fidje, direktør Landbruk i Felleskjøpet Agri.

Tiltaket iverksettes for å hjelpe norske bønder gjennom den krevende perioden de går gjennom som følge av tørke og store nedganger i årets avlinger av grovfôr. For mange bønder handler det nå om å få tilgang til nok mat til husdyra og å unngå nedslakting.

– Vi registrerer at i de områdene hvor skuronna er i full gang, er det knapt en halmkutter som er i bruk. Det er veldig bra, men siden tørken i kornområdene på Østlandet gir både lave kornavlinger og lite halm, er det viktig at halmen blir tatt vare på også i resten av kornarealet både på Østlandet og i Trøndelag, forteller Fidje.

Kostnadsgarantien er begrenset til kostnadene ved pressing og pakking av norsk halm i henhold til normale kostnader for en slik jobb, begrenset til kroner 0,50 per kilo tørr halm.
Kornprodusenter gis kostnadsgaranti for pressing/pakking av halm, forutsatt at:

  • Halmen holder god hygienisk kvalitet egnet som dyrefôr
  • Halmen/arealopplysninger må gjøres tilgjengelig på Felleskjøpets halmformidlingstjeneste innen 26. august 2018: https://www.felleskjopet.no/kraftfor/halmformidling/#kjopsalgskjema 
  • Kvantumet er minimum fullt vogntog per sted for å holde transportkostnadene nede
  • Halmen ligger plassert slik at det er enkelt å komme til med vogntog, og kan lastes opp på bil av kornprodusenten uavhengig av snø- og føreforhold
  • Når avsetningsgarantien eventuelt slår inn overtar Felleskjøpet Agri eiendomsretten, men kan velge å utbetale garantibeløpet uten fysisk å overta varen

Garantien gjelder halm som ikke er omsatt på annen måte innen 1. januar 2019. Krav om at garantien ønskes benyttet må fremsettes til Felleskjøpet Agri innen 31. desember 2018. Felleskjøpet Agri har beregnet verdien av halmgarantien av hele den potensielle halmproduksjonen basert på nevnte forutsetninger til 170 millioner kroner.

– Innføringen av denne garantien medfører økte kostnader for Felleskjøpet Agri, men disse er moderate sammenliknet med den positive effekten dette kan generere i form av økt produksjon i norsk landbruk i årene som kommer. Vi skal til enhver tid være bondens partner, og dette er ett av flere støttende tiltak vi har implementert den seneste tiden, legger Fidje til.

Formidlingsløsning

Felleskjøpet har i tillegg etablert en løsning for formidling av halm mellom korn- og husdyrprodusenter. Kornprodusenter som ikke er registrert eller ikke har avsetning på sin halm, oppfordres til å registrere seg så raskt som mulig.

Tidligere i august opplyste Felleskjøpet Agri at selskapet, i samarbeid med TINE og Nortura, har inngått avtale med produsenter på Island for import av cirka 30 000 rundballer med grovfôr til Norge

Pressemelding fra Felleskjøpet Agri

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.