Terje Wester
Foto: Fatland

Fatland vil ta sauekjøtt ut av markedsordningen

11. februar 2019

På produsentmøtet på Fatland Jæren sa konserndirektør Terje Wester i Fatland, at de ønsker å ta sauekjøtt ut av markedsordningen. Landbruk24 har stilt Wester noen spørsmål om hvorfor de mener dette. 

-Det at så mye sau blir lagt på reguleringslager gir en stor belastning på alle småfebønder i form av høy omsetningsavgift på sau og lam. Hvis alle slakteriene må selge sauen selv, er eksport et alternativ som vil brukes i større grad, skriver Wester.

Mener dere at det ikke er mulig å eksportere sauekjøtt så lenge det er innenfor markedsordningen?

-Vi mener at det er mulig å eksportere sau, selv om det er under markedsordningene. Grunnen til at vi ønsker å ta ut sauen, er at det da vil bli et sterkere press på alle aktørene til å selge sauen fersk.
Sau til pelsdyrfor er veldig negativt for hele næringen, og ikke bærekraftig.

Prisreduksjon og økt frysefradrag

Omsetningsrådet har godkjent at en firedel av 1.600 tonn sauekjøtt som ligger på fryselager, selges til redusert pris for å bli kvitt lageret. Prisreduksjonen er på 5 kroner pr. kg. I tillegg ble det vedtatt å øke det såkalte frysefradraget til 30 prosent av engospris. Det betyr at sauekjøtt fra reguleringslager nå koster omtrent 12 kroner pr. kg.

433 tonn kjøtt med utløpsdato fra februar til april skal selges til redusert pris, og Nortura vil få dekket ekstrakostnader for salget med opp til fem kroner kiloen. Tiltaket kan koste opp til 2,2 millioner kroner og vil bli dekket med midler fra fondet for omsetningsavgift for kjøtt.

I tillegg ble det vedtatt at frysefradraget kan økes til 30  prosent av engrospris, fram til utgangen av juni 2019. Normalt er frysefradraget 15 prosent. Hvis alt sauekjøttet som ligger på reguleringslager blir omsatt med 30 prosent frysefradrag, vil det utgjøre en kostnad på 5,8 millioner kroner.

Kilde: Protokoll fra omsetningsrådet.