Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Faglaga og staten enige om at Nortura kan øke prisene

1. februar 2022

Nortura kan justere planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) for kjøtt og egg i inneværende halvår. Det ble klart etter hastemøte mellom staten, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag tirsdag 1. februar. 

Partene møttes for å avklare om Jordbruksavtalens punkt 2.2 var et hinder for Nortura i å heve planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) i den ekstraordinære situasjonen jordbruket er imed kostnadsvekst på alle innsatsfaktorer, også i global sammenheng. Nå er det opp til Omsetningsrådet å avgjøre saken. 

Staten, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag ble enige om følgende protokoll: 

«Partene viser til Norturas søknad til Omsetningsrådet om å justere planlagt gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2022, og den ekstraordinære veksten i produksjonskostnader og internasjonale råvarepriser. 

Partene er enige om at i denne ekstraordinære situasjonen skal ordlyden i jordbruksavtalen punkt 2.2.1, første avsnitt, ikke være til hinder for at Nortura kan sette ny planlagt gjennomsnittlig engrospris én gang med virkning for gjenværende del av første halvår 2022.» 

– Jeg er glad for at vi fikk til et hastemøte hvor vi felles fant en løsning for å kunne gjennomføre prisøkninger for produksjoner med PGE, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff 

– Det betyr at Omsetningsrådet kan avgjøre denne saken og priser kan økes til bonden, sier Hoff.  

Bondens inntekt består av tilskudd og pris. Vanligvis bestemmes prisen bonden kan få for sine produkter gjennom jordbruksavtalen og PGE. Sistnevnte settes to ganger i året. Nå muliggjøres en prisøkning til bonden på produkter som er omfattet av PGE, slik som storfe, sau/lam, gris og egg. 

– Men jeg beklager virkelig at vi nå driver sak-til-sak-politikk. Hadde vi kommet i gang med tilleggsforhandlinger tidlig i januar, slik NBS inviterte Norges Bondelag til, kunne vi tatt flere av de uforutsette kostnadene og mulige prisvekstvurderinger i ordnede forhold etter Hovedavtalens §2.4, avslutter Hoff.  

Til Nationen opplyser styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag at omsetningsrådet har møte i kveld og at Nortura er forberedt på å ha styremøte senere i kveld for å gjøre vedtak om nye planlagte engrospriser.

Møtet i Omsetningsrådet holdes kl. 21.00 i kveld.
Følg med på Landbruk24 utover kvelden, prisene blir offentligjort så fort styremøtet i Nortura er ferdig.

Her er de nye prisene

Kilde: Bonde- og Småbrukarlaget