Produksjon av pizza
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

EU vil redusere tollen på bearbeidede matvarer

12. desember 2018

EU vil ha nye forhandlinger med Norge for å få ned tollen på ferdigvarer som pizza, sjokolade, suppe og saus. Det er den norske tollen på handel med bearbeidede landbruksvarer EU nå vil til livs.

Med dette menes alt av landbruksvarer som består av flere ingredienser – som sjokolade, smågodt, kjeks, brød, bakervarer, brus, suppe, saus og pizza. EU selger allerede slike varer til Norge for mange milliarder kroner i året, men mener fortsatt at eksporten hindres av høy norsk toll.

– Vi ønsker å bevege oss i retning av en generell liberalisering, uttaler en talsperson for EU-kommisjonen til NTB.

En slik liberalisering vil ifølge talspersonen bety at tollsatsene reduseres eller fjernes helt.

Vil beholde dagens avtale

Standpunktet på norsk side har vært at dagens tollavtale fungerer som den skal, og at det derfor ikke er nødvendig å reforhandle den.

– Dette er ikke noe vi jobber med nå, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Når EU-siden ber om nye forhandlinger, er det uansett langt derfra til at det oppnås resultater, understreker hun.

– Dette er ikke noe vi opplever som noe press, sier Eriksen Søreide.

Diskusjoner til våren

Forrige diskusjonsrunde ble stoppet av Norge i desember 2014. EU og Norge hadde da holdt tre uformelle møter om saken over en periode på rundt to år.

Men EU har nektet å slippe tak i tollsaken og har gjentatte ganger påminnet Norge om sitt ønske om nye forhandlinger. Det skjedde senest under EØS-rådets møte i november, der Eriksen Søreide deltok.

Etter det NTB kjenner til, er det nå ventet at EU og Norge vil holde et nytt møte til våren for å diskutere hvordan saken skal tas videre.

Avtale fra 2004

I dag er det en avtale fra 2004 som gjelder. Den kom på plass etter årelange forhandlinger, der EU presset Norge hardt for å få ned tollsatsene.

På norsk side begrunnes tollen med at mange råvarer er dyrere i Norge enn i EU. Tollen er derfor nødvendig for å jevne ut prisnivået, slik at norske produsenter kan konkurrere på like vilkår som produsenter fra EUs medlemsland.

Orklas kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli sier han er overrasket over at EU nå vil ha nye kutt.

– Denne informasjonen er ny for meg, sier Mageli.

– Vi i Orkla er opptatt av å konkurrere på like vilkår som internasjonale produsenter. Dagens tollsystem ivaretar dette, sier han.

Hard konkurranse

Mageli mener Orkla allerede i dag opplever hard konkurranse fra selskaper som pizzagiganten Dr. Oetker og sjokoladeprodusenten Mondelez. Samtidig ser Orkla at norske dagligvarekjeder i større og større grad satser på egne merkevarer produsert i utlandet.

Alt i alt viser tallene at Norge importerer ferdigvarer for nesten det tidoble av verdien på Norges eksport av samme type produkter.

– Det viser at det i mange tilfeller gir større muligheter å være basert i EU enn i Norge. Så at EU her skal ha behov for å styrke sin posisjon, er faglig tvilsomt, sier Mageli.

NTB-Johan Falnes