Jordbærplukking
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Erstatningsordning ved mangel på arbeidskraft til liten nytte

14. august 2020

I går ble regelverket for erstatning ved avlingssvikt på grunn av mangel på arbeidskraft endelig fastsatt. Partene i jordbruksoppgjøret ble i vår enige om at avlingsskadeordningen skulle utvides til å omfatte avlingssvikt som følge av mangel på sesongarbeidskraft. Gartnerhallen tror ikke det er mange som vil få nytte av ordningen.

Les mer og se forskriftene her

Vekstgruppene som omfattes av ordningen er frukt, bær, poteter og grønnsaker. I tillegg er det bestemt at arbeidsintensive produksjoner i veksthus også kan erstattes. I alle vekstgruppene er det kun avlingssvikt utover 30 prosent som erstattes. I 2020 kan det for vekstgruppene frukt, bær, poteter og grønnsaker utbetales inntil 2 millioner i hver enkelt gruppe. Maksimal utbetaling i andre vekstgrupper er 750 000 kroner.

Gartnerhallen: -Få produsenter vil få nytte av ordningen.

På spørsmål fra Landbruk24 om det er noen som vil få nytte av denne ordningen svarer organisasjonssjef i Gartnerhallen Arve Gladheim

-Gartnerhallen har påpekt at utvidelsen av erstatningsordningen ikke er tilstrekkelig for de grøntprodusentene som rammes av mangel på sesongarbeidskraft. At ordningen nå også er avgrenset til kun å gjelde mangel på arbeidskraft i innhøstingen, gjør ikke saken bedre. Det er flere eksempler på at redusert bemanning også tidligere i sesongen, f.eks. i forbindelse med planting og ugrasbekjempelse, har medført redusert produksjon.

-Vi tror dessverre det er svært få grøntprodusenter som vil få noen nytte av ordningen. Til det er vekstgruppene omfattet av for mange kulturer, og egenandelen er for stor, sier Gladheim.

Kilde: Landbruksdirektoratet.