Erik Lahnstein
Foto: Åsmund Lang

Erik Lahnstein går av som direktør i Skogeierforbundet

10. april 2018

Erik Lahnstein går av som administrerende direktør i Norges Skogeierforbund med umiddelbar virkning. Styreleder Olav A Veum vil lede administrasjonen som arbeidende styreleder i en overgangsperiode. Lahnstein har vært i stillingen i fire år. Det går fram av en pressemelding fra Skogeierforbundet.

– Skogeierforbundet har de siste årene gjennomgått store endringer. Lahnstein har restrukturert administrasjonen og bidratt i mange av de øvrige endringsprosessene i organisasjonen. Under hans ledelse har organisasjonen fått en tydelig profil i det offentlige rom og gjennomslag i mange viktige næringspolitiske saker, sier styreleder Olav A. Veum.

– Det har vært et privilegium å få jobbe for å fremme interessene til norske skogeiere, og for å bruke skogen til å få ned klimagassutslippene og til å skape nye arbeidsplasser. Det har vært mange tøffe tak. Men først og fremst har det vært utrolig lærerikt og gøy. Jeg er svært takknemlig for at styret har gitt meg stort handlingsrom til å utnytte de muligheter som løpende har oppstått for å fremme skogeierenes interesser, sier Erik Lahnstein.

– Skogeierforbundet har styrket sin posisjon og samarbeidet mellom andelslagene er godt. Både Skogeierforbundets administrasjon og organisasjon er vesentlig styrket. Styret i Skogeierforbundet mener vi nå har kommet til et veiskille, der vi blant annet ønsker en sterkere vektlegging av skogeiernes kjernevirksomhet både faglig og kommunikasjonsmessig, sier Veum.

Styreleder, Olav A. Veum, vil i en overgangsperiode lede Skogeierforbundets administrasjon som arbeidende styreleder. Erik Lahnstein vil bistå i overgangen. Prosessen med å rekruttere ny administrerende direktør starter snarlig.

Kilde. Pressemelding fra Norges Skogeierforbund