rotter i felle
Foto: Berit Keilen / NTB scanpix

Enklere å bekjempe gnagere på egen landbrukseiendom

27. september 2018

Regjeringen åpner for at bønder nå kan bekjempe gnagere selv, i stedet for å bruke skadedyrfirma, slik de må i dag. Det etableres en autorisasjonsordning slik at bønder som har autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler, kan ta et tilleggskurs for bruk av enkelte gnagermidler på egen eiendom. 

– Vi gjør det enklere for norske bønder å bekjempe skadedyr. Dette er en forenkling som har vært ønsket av norske bønder. Den nye ordningen vil legge til rette for regulering av gnagerbestanden på landbrukseiendommer på en kostnadseffektiv og trygg måte, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.  

Det er viktig å bekjempe gnagere i og rundt yrkesbygg, både for å hindre materielle skader og for å hindre smittespredning.

Yrkesdyrkere som har autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler har allerede kunnskap om bruk og håndtering av kjemikalier, og er også vant til å vurdere alternativer til kjemikalier. Gjennom et tilleggskurs og autorisasjon for bruk av gnagermidler, vil deltakerne få nødvendig opplæring i håndtering og bruk av skadedyrmidler.

Kurset med påfølgende bestått eksamen, gir autorisasjon for kjøp og bruk av gnagermidler på egen eller leid landbrukseiendom i ti år.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet